Medel att söka 2022!

Medel att söka 2022!

Såsom bland annat informerades under klubbkonferensen i Älvsjö finns det 2022 många spännande projekt och utvecklingsmöjligheter att söka medel för! Information om samtliga stöd finns nu tillgängligt under fliken EKONOMISKT STÖD och