Utbildning

Välkommen till SVWF´s sida med förbundets utbildningar.

Flera av våra utbildningar genomförs i distrikt eller i kommitéer när det finns ett underlag för att starta upp utbildningen.
Om ni vill att någon utbildning skall starta upp så anmäl ert intresse till respektive kommitté.

Utbildningar som redan är planerade finner ni HÄR.

Utbildningar inom SVWF


2013 har SVWF på uppdrag från RF startat arbetet med att registrera alla sina utbildningar i det gemensamma adminstrationssystemet, IdrottOnline.
Därmed kommer förbundet att hantera alla sina utbildningar digitalt.
Alla personer som går utbildningar eller är på föreläsningar m.m. i förbundets regi kommer att registreras som deltagare via sina personuppgifter.
Dessa uppgifter lämnas vid arrangemanget eller vid förekommande fall direkt via webbanmälan.

Utbildningar oberoende av gren

 • Skadehantering
 • Förenings- / Förbundsutveckling
 • Lions resultatprogram,  waterski for windows

Funktionshinder

 • Ledarutbildning

Vattenskidor

 • Tränarutbildning steg 1 – Se kursplanen HÄR
 • Domarkurs steg 1
 • Domarkurs steg 2
 • Nationell kalkylatorsutbildning
 • Lions resultatprogram,  waterski for windows
 • Homologatorutbildning (tävlingskontrollant)

Wakeboard / Wakeskate

 • Båtförarkurs
 • Domarseminarium (Båt)
 • Domarseminarium (Kabel)
 • Kalkylatorutbildning (Båt)
 • Kalkylatorutbildning (Kabel)

Barfota

 • Domarutbildningar genomförs internationellt
  (Kontakta barfota kommittén för mer information)
 • Nationell kalkylatorsutbildning
 • Lions resultatprogram,  waterski for windows

SVWF Academy

Varmt Välkommen till SVWF Academy som erbjuder E-learning för Vattenskidor, Wakeboard och Barfota!

SVWF Academy är en utbildningsplattform som utvecklats till/för dig som är aktiv inom Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet. Syftet med SVWF Academy är att utveckla din kompetens inom områden som är specifika för vår sport. Här finner du kurser och utbildningar för såväl förtroendevalda, ledare, tränare, ungdomar och andra aktiva inom Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets medlemsföreningar.

Du finner alla våra Academy-utbildningar på https://academy.svwf.se

Har du frågor eller undrar över något som direkt relaterar till utbildningsportalen är det bara att kontakta undertecknad eller SVWF Sportchef.

Alice
Alice Andersson
Utbildningsansvarig SVWF Academy

RIG/LIU/RIU

Inom idrotten har man satsningar på teknikspecifika gymnasieutbildningar sk. Riksidrottsgymnasium – RIG. SVWF´s hade tidigare ett RIG beläget i Fagersta – i dags läget finns inget RIG men förbundet ser positivt på att i framtiden kunna sanktionera ett nytt RIG på annan plats. För eftergymnasiala utbildningar har RF satsat på att skapa Riksidrottsuniversitet – RIU och Elitidrottsvänliga lärosäten – EVL för att idrottare skall kunna genomföra akademiskastudier samtidigt som man har en aktiv idrottskarriär. LIU Enligt Skolverket och Riksidrottsförbundet finns det per idag ingen gymnasial utbildning som formellt heter lokal idrottsutbildning (LIU). Lokal idrottsutbildning (LIU) som begrepp existerar dock runt om i Sverige men enkelt sagt kan LIU likställas med det individuella val alla gymnasieelever kan göra. Eleven söker således något av gymnasieskolans program och väljer sedan ”Idrott och hälsa – specialisering” som individuellt val och anger därefter vilken idrott. Värt att veta är att långt ifrån alla gymnasieskolor har kapacitet att erbjuda ett stort sortiment av idrotter. Vissa gymnasieskolor erbjuder heller inte ”Idrott och hälsa – specialisering” som individuellt val. Läs mer om SVWF-LIU HÄR Riksidrottsuniversitet (RIU) & Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers har startat upp verksamhet som Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2015. För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundet sedan 2011 arbetat för att starta så kallade Riksidrottsuniversitet, RIU. Umeå Universitet, Gymnastik och Idrottshögskolan (GIH)/Kungliga Tekniska högskolan (KTH) och Göteborgs Universitet/Chalmers utsågs i mitten av december 2014 som potentiella Riksidrottsuniversitet, samtliga meddelar nu att verksamheten är startad. RIU & EVL ska ge alla Elitatleter, oavsett idrott, möjligheter till individuellt anpassade studier vad det gäller föreläsningar, studietakt och tentamina. Lärosätet ska även ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling. Värt att uppmärksamma är att vår regerande svenska mästarinna, Jennifer Täfvander, redan studerar Civilekonomprogrammet vid Idrottshögskolan – Umeå Universitet. Läs mer om elitidrott och studier i Umeå HÄR. Se även detaljerad information om både Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten HÄR och du finner det intyg du själv ska fylla i och skicka till SVWF HÄR. Ifyllt intyg ska sändas elektroniskt för vidare behandling och då till kanslikontorets vanliga e-post adress som är kansliet@vattenskidor.org.  Skicka även kopia till undertecknad. Läs också mer om både RIU & EVL på både www.svenskidrott.se och på www.rf.se  Härunder finner du kontaktpersoner till RIU och EVL.
Riksidrottsuniversitet Kontaktperson/er e-post
GIH Jane Meckbach jane.meckbach@gih.se
KTH Inge Jovik jovik@kth.se
Göteborgs universitet Claes Annerstedt claes.annerstedt@ped.gu.se
Pär Rylander par.rylander@gu.se
Chalmers Peter Eriksson peter.eriksson@chalmers.se
Magnus Karlsteen mkn@chalmers.se
Umeå universitet Tor Söderström tor.soderstrom@pedag.umu.se
Pernilla Eriksson pernilla.eriksson@umu.se
Elitidrottsvänliga lärosäten
Högskolan Dalarna Anders Henriksson ahk@du.se
Högskolan Halmstad Urban Johnson urban.johnson@hh.se
Högskolan Jönköping Mona Sörman mona.sorman@ju.se
Karlstad universitet Christian Augustsson christian.augustsson@kau.se
Linnéuniversitetet Mats Glemne mats.glemne@lnu.se
Linköpings universitet Jan Lundgren jan.lundgren@liu.se
Malmö högskola Kristian Sjövik kristian.sjovik@mah.se
Mittuniversitetet Fredrik ståhl Fredrik.Stahl@miun.se
Stockholms universitet Karin Granevi karin.granevi@su.se
Uppsala universitet Tom Petterson tom.petersson@uadm.uu.se
Örebro universitet Jan Mustell jan.mustell@oru.se
Riksidrottsgymnasium Riksidrottsförbundets information om RIG