SPECIALIDROTTSDISTRIKTSFÖRBUND

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet har fem SDF. SDFens uppgift är att vara SVWFs regionala verksamhet. SDFen arrangerar läger, utbildningar och tävlingsserier för distriktets föreningar. Det är också möjligt för SDFen att samarbeta med varandra och bjuda in föreningar från andra distrikt.

Det är också SDFen som har rösträtt på förbundsmötet, och ombud ska företräda enligt beslut från SDFets årsmöte.


MELLANSVENSKA VATTENSKID- OCH WAKEBOARDFÖRBUNDET

MSVWF omfattar följande län: Dalarna, Gävleborg, Västmanland och Örebro.


MSVWF styrelse 2023:

Ordförande: Charlie Westlund, E-post: charlie.westlund@svwf.se

Sekreterare: Niclas Wiklund

Kassör: Dan Englund

Ledamöter: Pontus Donnerstål och Helena Forsaeus

Suppleant: Oskar Antonsson