Projektstöd via SVWF

Föreningsstöd 2024 AV SVWF Wakeboardkommitté FÖR Wakeboardföreningar anslutna SVWF.

 • 2024 Wakeboard Föreningsstöd Tjej-/Vuxenläger: Detta stöd syftar till att bibehålla och öka antalet aktiva och engagerade wakeboardåkare i de grupper vi i dag ser ett svagare deltagande. Detta stöd avsätts att användas inom grupperna tjejer och vuxenidrottare. Du och din wakeboardförening kan via följande länk få mer information om detta stöd inklusive vägledning om hur ni ska ansöka.
  https://svwf.sharepoint.com/:b:/t/gemensam/ESBBD3N0z4lOnwgUTBa9yDIBvRj243arwpD6DZRhJ8SAcQ?e=7L0l0L
 • 2024 Wakeboard Föreningsstöd Ungdomsläger: Detta stöd syftar till att bibehålla och öka antalet aktiva, engagerade wakeboardåkare i de grupper vi i dag vill öka fokuset för. Detta stöd avsätts att användas inom gruppen ungdom. Lägret ska fokusera på att skapa glädje att utöva och umgås kring sporten wakeboard, att skapa nätverk över alla wakeboardföreningar i Sverige. Du och din wakeboardförening kan via följande länk få mer information om detta stöd inklusive vägledning om hur ni ska ansöka.
  https://svwf.sharepoint.com/:b:/t/gemensam/EayJMR8iVRdNmSZtQal39RgBqvzZQIOZgqw_f11F3gUKJw?e=bRnnTO

2024-03-25: Ny period för Riksidrottsförbundets projektstöd till föreningar är öppen.

Detta projektstöd ska leda till att skapa stegrande förutsättningar för våra föreningar i sin strävan att bibehålla samt vidareutveckla sin egen barn- och ungdomsidrott i enlighet med Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets överordnade förbundsutvecklingsplan. Den övergripande målsättningen med stödet är att vidareutveckla en trygg, jämlik samt stimulerande lokal idrottsmiljö som attraherar fler att stanna kvar längre inom vår idrott och organisation.

Projektstödet söks via IdrottOnline och Idrottsmedelsmodulen. För att kunna genomföra ansökan behöver du ha en av följande roller i din förening: Ordförande, Kassör eller Idrottsmedelsfirmatecknare.

För att få mer information om exakt vad din förening kan ansöka om, vilka olika deadlines som gäller mm, mm, klicka HÄR.

Anläggnings- och materialbidrag

Föreningar anslutna till Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet kan via sitt RF-SISU Distrikt söka bidrag för exempelvis renovering eller tillbyggnad på er anläggning. Ni hittar mer information om anläggningsstödet och hur ni söker på Riksidrottsförbundets hemsidan.

Vill din förening miljöanpassa er anläggning eller energieffektivisera verksamheten? Ni kan via ert RF-SISU Distrikt söka ekonomiskt stöd för den typen an insatser förutsatt att ni äger er anläggning alternativt har driftansvar för den. Ni hittar mer information om stödet och hur ni ansöker här.

Förening som vill skaffa idrottsutrustning anpassad för personer med funktionsnedsättning kan få stöd för detta via sitt RF-SISU Distrikt. Mer information om vad för utrustning stödet beviljas för och hur ni söker det hittar ni här.

LOK- stöd

LOK-stöd, eller Lokalt aktivitetsstöd som det står för, kan sökas av idrottsföreningar när de har ledarledda aktiviteter för barn och ungdomar i åldrarna 7- 25 år.

För fullständig genomgång av LOK-stödsreglerna och utförlig manual på hur man ansöker och registrerar LOK-aktiviteter rekommenderar vi Riksidrottsförbundets egen hemsida, de har samlat en bra hjälpguide här.

För enklare genomgång kommer här en sammanfattning:

För fullständig genomgång av LOK-stödsreglerna och utförlig manual på hur man ansöker och registrerar LOK-aktiviteter rekommenderar vi Riksidrottsförbundets egen hemsida, de har samlat en bra hjälpguide här.

För enklare genomgång kommer här en sammanfattning:

Krav på förening

Din förening behöver ha ett plus- eller bankgironummer. PG eller BG numret måste också vara angivet i din föreningsinformation på IdrottOnline. För att betalningen ska kunna genomföras behöver det vara föreningen som står som ägare för numret.

Din förening måste vara ansluten till Riksidrottsförbundet. Detta blir den automatiskt om ni är medlem i Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet.

Typ av aktivitet

Aktiviteten måste vara ledd av en ledare som är minst 13 år gammal, och pågå i minst 1 timme. Ni kan ha flera ledare för samma aktivitet och får då ett extra stöd om 5 kr för extraledaren. Gruppen som deltar i aktiviteten måste ha minst 3 deltagare i åldern 7-25 år. Deltagarna måste vara medlemmar i er förening. Aktivitetens fokus behöver vara idrottsspecifik, alltså träning inom, eller för, någon av våra discipliner; barfota, vattenskidor, wakeboard eller showski. 

LOK-stöd och spontanidrott

Det är idag krav på att aktiviteten har en gemensam samling och gemensamt avslut för att vara LOK- stödsberättigad. Detta kommer troligtvis ändras framöver, något vi hoppas ska underlätta för SVWF-föreningar att kunna söka stöd för den form av idrott vi håller på med. För att säkerställa att era aktiviteter uppfyller de befintliga kraven för LOK-stödsaktiviteter kan ni hålla en samling där ni stämmer av närvaron, kör en gemensam teknikgenomgång eller liknande. Gemensamt avslut kan vara en kort gruppavstämning innan ungdomarna börjar åka hem.

Ansökningsdeadline

Man skickar in ansökan om LOK-stöd två gånger om året, och söker halvårsvis. Den 25 augusti är deadline för aktiviteter registrerade 1 januari till 30 juni. 25 februari är deadline för aktiviteter registrerade 1 juli till 31 december.

Närvaroregistrera

Ansökan bygger på löpande närvaroregistrering. Vi rekommenderar att ni närvaroregistrerar digitalt, och gör detta i samband med aktivitetsstarten, och sen stämmer av efter aktivitetens slut. Här har RF en utförlig guide på olika digitala sätt att närvaroregistrera.

Skapa aktiviteter och grupper

Ni kan skapa aktiviteter i förväg. Han ni exempelvis tid avsatt för barn och ungdomar varje tisdag kl 18.00 kan ni lägga in den aktiviteten i som återkommande i förväg. Ni kan också lägga in klubben ungdomar som grupp för att underlätta registreringen och inte behöva leta upp deltagarna individuellt varje gång.

Skicka in ansökan

Ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig kan skicka in ansökan. Detta görs i IdrottOnline i modulen för LOK.
Har ni gjort ett bra jobb med att löpande närvaroregistrera deltagare och ledare under halvårsperioden är det ett mindre jobb att skicka in ansökan. Ni väljer aktuell halvårsperiod. De aktiviteter som registrerats i IdrottOnline eller laddats över från annan närvaroregistreringsapp under perioden kommer upp. De aktiviteter som uppfyller LOK-stödskraven får en tumme upp. Dubbelkolla att samtliga uppgifter stämmer och skicka in.

Ert beviljade LOK-stöd betalas ut till angivet bankgiro eller plusgironummer. Utbetalningarna sker löpande efter sista ansökningsdatum.

Olika ersättningsregler gäller för olika åldersgrupper. För fullständig tabell kolla in Riksidrottsförbundets sida. Kortfattat gäller att din förening får full ersättning för de två deltagartillfällen per person och vecka. För barn 9 år och yngre kan ni max få ersättning för tre aktiviteter och vecka. För ungdomar över 9 år gäller max 5 aktiviteter, och ni får mindre ersättning för varje tillfälle efter aktivitet nr två.

TJÄNA PÅ LOK-STÖD

 • 21 kr för ledarstöd
 • 5 kr för extraledare
 • 7,86 kr per deltagare*

FÖRMÅNER MED MEDLEMSKAP I SVWF

Ett medlemskap i SVWF innebär också ett automatiskt medlemskap i Riksidrottsförbundet (RF) såväl som er regions Specialidrottsdistriktsförbund (SDF). Medlemskapet innebär att ni åtar er att följa de stadgar och regler som finns inom idrottsrörelsen såväl som hos SVWF, och att ni har rätt till ekonomiska stöd via RF och SVWF samt rätt att delta i SVWFs verksamheter.

Som medlem i SVWF kan er förening:

 • arrangera sanktionerade tävlingar
 • licensiera medlemmar
 • delta på sanktionerade tävlingar
 • medlemmar kan bli uttagna till landslagsuppdrag, delta på läger och annan verksamhet arrangerad av SVWF

Det finns även ett antal rabatter och förmåner hos RFs samarbetspartners produkter och tjänster. Er förening täcks också av RFs grundförsäkring för medlemsföreningar.

Grundförsäkring bas

Genom medlemskapet i Riksidrottsförbundet (RF) omfattas föreningar och förbund automatiskt av ”RF Föreningsförsäkring Bas” som är tecknad i Folksam och betald av RF. Folksam rekommenderar alla föreningar med aktiv verksamhet att komplettera försäkringen för att omfatta till exempel byggnader, material och teknisk utrustning. Gå in på Folksams webbplats för mer information.