Starta förening

När man startar förening finns det en del saker som är bra att tänka på. Här kan du ladda ner en föreningsstartar-guide som hjälp på vägen.

Stadgar

En förenings stadgar är som föreningens regler. I stadgarna ska bl.a. framgå vad föreningens verksamhet är och hur beslut får gå till. En förening som önskar vara medlem hos SVWF och

Årsmötet

Här finns en guide för hur ni håller årsmöte och förslag på punkter som dagordningen ska innehålla. Dagordningspunkter som fastslås i stadgarna måste alltid finnas med.

Anläggning

Föreningsförsäkring

Som medlem i Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet och Riksidrottsförbundet täcks er förening av Folksams Föreningsförsäkring Bas. Försäkringen fungerar som ett grundskydd och innefattar: Ansvarsförsäkring
Utökat ansvar
Styrelseansvarsförsäkring
Förmögenhetsbrottsförsäkring
Rättsskyddsförsäkring
Patientförsäkring
Olycksfallsförsäkring för ideella ledare, funktionärer och domare.
Kristerapi

Information om ekonomiskt stöd till anläggning

Arena Vattnet

Projektet ”Arena Vattnet” är ett samarbete mellan Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet, Svenska Isseglarförbundet, Svenska Kanotförbundet, Svenska Motorsportförbundet, Svenska Roddförbundet och Svenska Seglarförbundet.

Projektet startades efter att frågan om anläggningar uppmärksammats på flera håll inom olika vattensporter, och det har blivit tydligt att även olika idrotter kan ha gemensamma utmaningar och frågor. Det handlar bland annat om regler och lagar som berör oss, såsom miljö och rätten till en plats att bedriva sin verksamhet på, men även möjligheten för en förening att äga och själva förvalta och bestämma över sin anläggning och sin utrustning. Många klubbar bedriver sin verksamhet på för kommunen attraktiv mark och här behöver vi tillsammans rusta oss för att kunna behålla idrottsplatser vid och på vattnet, och i vissa fall skapa möjlighet för våra idrotter att få tillgång till vattnet och bra anläggningar på nya platser.

Namnbyte på förening

I följande formulär kan ni skapa er ansökan om namnbyte på er förening.
Namnbytet skall följa de regler och riktlinjer som RF har satt.
Ni finner mer information på sidan www.svenskidrott.se

  Organisationsnummer

  Föreningsnummer (RF-nummer)*

  Nuvarande namn*

  Förslag till nytt namn*

  Årsmötesprotokoll (bifoga)*

  Reviderade stadgar (bifoga)*

  Företrädare av ansökan*

  Personnummer*

  E-postadress*

  Bekräfta e-postadress*

  Jag, som företrädare av ansökan, intygar att ovanstående uppgifter är riktiga och sanningsenliga.*Vid godkänt namnbyte önskar föreningen att RF/SISU Idrottsutbildarna bistår med att vidarebefordra ändringen till Skatteverket