EVENT MANEGEMENT SYSTEM - EMS​

EMS nyheter

Önskar du lära dig mer om EMS-portalen och hålla dig uppdaterad om de frekventa systemförbättringar som görs kontinuerligt?

INTERNATIONELL TÄVLINGSKALENDER​

Våra svenska tävlingar inom alla discipliner förutom de i Wakeboard bakom kabel finns att tillgå på: ems.iwwf.sport. Sortera på Sweden.

STÖD TILL FÖRENING FÖR ATT ARRANGERA SM 2023​

Efter tilldelning av Svenskt Mästerskap ingås per automatik en överenskommelse mellan SVWF och lokal arrangörsförening. I denna överenskommelse åtar sig parterna olika ansvarsområden och ingår även ett samarbete. 

Ett arrangörsarvode om SEK 20,000 utgår till de sex arrangörer som får sina officiella SM-ansökningar formellt godkända av SVWF under 2023. Läs mer genom att klicka på dokumentet härunder.

ANSÖKNINGSFORMULÄR TÄVLING

Detta formulär använder du oavsett om du vill arrangera Svenskt Mästerskap, nationell tävling eller internationell tävling.
Deadline för svenskt mästerskap är 31 januari.