Specialidrottsdistriktsförbund

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet har fem SDF. SDFens uppgift är att vara SVWFs regionala verksamhet. SDFen arrangerar läger, utbildningar och tävlingsserier för distriktets föreningar. Det är också möjligt för SDFen att samarbeta med varandra och bjuda in föreningar från andra distrikt.

Det är också SDFen som har rösträtt på förbundsmötet, och ombud ska företräda enligt beslut från SDFets årsmöte.


Västsvenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet

Omfattar Hallands, Värmlands och Västra Götalands län.

 

VSVWF styrelse 2023:

Ordförande: Linus Olsson, E-post: Linus.Olsson@svwf.se

Ledamöter: Harald Hermansson (sekreterare), Per Rudhag (kassör), Micael Björk och Elin Gustavsson

Suppleanter: Elsie Antonsson och Johan Härdmark