Specialidrottsdistriktsförbund

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet har fem SDF. SDFens uppgift är att vara SVWFs regionala verksamhet. SDFen arrangerar läger, utbildningar och tävlingsserier för distriktets föreningar. Det är också möjligt för SDFen att samarbeta med varandra och bjuda in föreningar från andra distrikt.

Det är också SDFen som har rösträtt på förbundsmötet, och ombud ska företräda enligt beslut från SDFets årsmöte.

Nordsvenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet

Omfattar Jämtland, Härjedalen, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrlands län.


NSVWF styrelse 2023:

Ordförande: Urban Lyxell, E-post: Urban.Lyxell@svwf.se

Ledamöter: Anette Linné, Malin Westman, Hans Burland och Ulf Eliasson

Suppleanter: Lina Lyxell och Jimmy Modén