Rörelsesatsning i skolan

Rörelsesatsning i skolan

KUL PÅ VATTNET I SKOLAN 2024–2025!

Rörelsesatsning i Skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under och efter skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och oss i idrottsrörelsen.

SVWF har av Riksidrottsförbundet erhållit både förtroende och ekonomiska medel för att med hjälp av våra föreningar, samordnare i RF-SISU distrikten och skolor genomföra olika insatser under både 2024 och 2025. Huvudsyftet är att introducera så många grundskoleelever som möjligt till vår idrott.

För att starta upp samarbetet uppmanar vi samtliga av våra föreningar, även de härunder namngivna, att så snart som möjligt kontakta sina respektive RF-SISU idrottskonsulenter för att därigenom komma i kontakt med närbelägna skolor som är med i projektet, Rörelsesatsning i Skolan.

Noterbart är att många skolor tyvärr ännu inte slutit avtal om inkludering i projektet och således då inte heller är aktuella att samarbeta med just nu. RF-SISU idrottskonsulenterna har god insikt i vilka skolor som är redo för samarbete och blir således en otroligt viktig medspelare i att föra samman förening och skola.

Det finns inga fasta direktiv på hur, när eller exakt på vilket vis aktiviteten ska bedrivas så låt tusen blommor blomma. Så snart en plan med tillhörande budget är fastställd av föreningen, RF-SISU och kvalificerad skola kommer SVWF att kunna finansiera delar eller till och med hela aktiviteten beroende på hur kostnadsbilden ser ut.

Nedan SVWF-föreningar var med i projektet under 2022–2023 och förväntningarna är att det under 2024–2025 ska bli många fler!

  • Eskilstuna VSK (Eskilstuna, RF-SISU Sörmland)
  • Fagersta VSK (Fagersta, RF-SISU Västmanland)
  • Halmstad WK (Halmstad, RF-SISU Halland)
  • Käglorna VSK (Örnsköldsvik, RF-SISU Västernorrland)
  • Nyköpings VSK (Nyköping, RF-SISU Sörmland)
  • Silverköparens VSK (Sala, RF-SISU Västmanland)
  • Vänersborgs VSK (Vänersborg, RF-SISU Västra Götaland)

Läs mer om projektet Rörelsesatsning i Skolan på Riksidrottsförbundets websida HÄR

SVWF Projektansvarig är Sakina Wretfors som enklast nås via email, sakina.wretfors@svwf.se


Börja åka vattenskidor och wakeboard!