Rörelsesatsning i skolan

Kul på vattnet i skolan

Rörelsesatsning i skolan är ett regeringsuppdrag som inleddes 2018 med syftet att ge de minst aktiva barnen, framför allt från idrottssvaga områden, möjlighet till mer idrott och rörelse under och efter skoldagen. Satsningen handlar också om att bygga broar mellan skolan och oss i idrottsrörelsen.

SVWF har av Riksidrottsförbundet erhållit både förtroende och ekonomiska medel att med hjälp av utvalda föreningar, samordnare i RF-SISU distrikten och skolor genomföra projektet Kul På Vatten i Skolan!

För skolor

Följande SVWF-föreningar är med i rörelsesatsningen:

För att starta upp samarbete kontakta er skolsamordnare hos RF-SISU så förmedlar de kontakten. Samtliga föreningar har material för att kunna arrangera prova-på tillfällen för skolklasser åk F-6.

Fagersta VSK (Fagersta, RF-SISU Västmanland)

Halmstad WK (Halmstad, RF-SISU Halland)

Käglorna VSK (Örnsköldsvik, RF-SISU Västernorrland)

Matfors VSK (Sundsvall, RF-SISU Västernorrland)

Nora VSK (Nora/ Örebro, RF-SISU Örebro)

Nyköpings VSK (Nyköping, RF-SISU Sörmland)

Eskilstuna VSK (Eskilstuna, RF-SISU Sörmland)

Råå VSK (Helsingborg, RF-SISU Skåne)

Silverköparens VSK (Sala, RF-SISU Västmanland)

VSK Svanen (Strömsnäsbruk, RF-SISU Småland)

Vänersborgs VSK (Vänersborg, RF-SISU Västragötaland)

Börja åka vattenskidor och wakeboard!

https://www.youtube.com/embed/2IXziwh6ntw
https://www.youtube.com/embed/0lmrZc4CYAQ

För förening

STARTPAKETET

Genom startpaketet kommer föreningen att kunna sänka tröskeln så fler kan prova på vår sport. Genom att direkt rikta sig till skolklass med möjlighet att använda materialet i startpaketet spelar socioekonomiska faktorer inte in i möjligheten att lära sig åka på vatten. Dessutom når vi naturligt ut till en större bredd oavsett kön. Prioriterade artiklar är hjälmar, flytvästar och våtdräkter i olika storlekar och för olika vikt och väder. En större tonvikt ska läggas vid de mindre storlekarna. Detta för att kunna tillgodose att yngre barn har material som är säkert och bekvämt då projektet primärt riktar sig mot skolelever i klasserna F-6. Möjlighet att köpa in nybörjarskidor, nybörjarwakeboard, linor och handskar existerar enligt överenskommelse med SVWF.

PROCESS

Föreningen har uppdraget att inventera och sammanställa sitt behov av ny utrustning att införskaffas för att kunna ta emot skolelever och skolklasser. Föreningen tar kontakt med valfri leverantör och erhåller en offert att godkännas av SVWF innan beställning. Beställningar i linje med ovan beskrivet startpaket och upp till 20,000 kronor kommer att beviljas.

FÖRPLIKTELSER

Under 12 månader från och med den dagen föreningen erhåller leverans av startpaketet förbinder sig föreningen att samarbeta med både SVWF, samordnare i relevant RF-SISU distrikt och berörda skolor samt genomföra minst 4 (fyra) på förhand planerade aktivitetstillfällen. Med aktivitetstillfälle menas ledar- och tränarledd Prova-På aktivitet på vattnet inom disciplinen wakeboard och/eller disciplinen vattenskidor för målgruppen. Efter avslutad 12-månaders period tillfaller utrustningen föreningen. Föreningen äger även rätten att bruka utrustningen under ordinarie aktivitet under denna 12-månaders period dock med förståelsen att trasig utrustning ersätts på föreningens bekostnad. Detta så aktivitetstillfällen i samarbete med skolan kan genomförs enligt plan.