Wakeboardlandslaget Kabel 2021
Wakeboardlandslaget Båt 2021

FÖRBUNDSKAPTENER WAKEBOARD 2024

Förbundskaptener Wakeboard Kabel: Calle Kilholm & Jonas Ovesson
Förbundskaptener Wakeboard Kabel/PARA: Calle Kilholm & Jonas Ovesson
Förbundskapten Wakeboard Båt: Harald Hermansson

LANDSLAGETS SPELREGLER 2024/2025

 • SVWF Landslagets Spelregler 2024 & 2025 version 1.9 – HÄR

SVWF Elitutvecklingsplan 2024/2025

 • SVWF Elitutvecklingsplan 2024/2025 – Mot världstoppen och medaljer – HÄR

SVWF Alkohol- och Drogpolicy 2024/2025

 • SVWF Alkohol- och Drogpolicy Version 1.1 – HÄR

Nya begrepp –  landslagstrupp, BRUTTOTRUPP, tävlingstrupp samt SVWF Kriterier för uttagning till Intl. Mästerskap Wakeboard

Inför varje säsong tar WK ut en landslagstrupp. Denna trupp kan variera i storlek från säsong till säsong och därmed kan sammansättningen av åkare skifta från föregående säsong. Den trupp som tas ut i början av säsongen utgör till stor del det underlag ur vilken WK väljer ut vilka åkare som får åka till respektive mästerskap eller annan internationell tävling, denna kallas tävlingstrupp. Därmed är man inte automatiskt uttagen till tävlingstruppen även om man ingår i landslagstruppen, och tävlingstruppen är alltså unik inför varje internationell tävling. I unika fall kan åkare som inte ingår i landslagstrupp tas ut till tävlingstrupp, vilket t.ex. kan bli aktuellt om någon uppvisar en extraordinär utveckling under innevarande säsong.

Uttagningsprocessen av landslagstrupp respektive tävlingstrupp baseras på nedan specificerade kriterier. Uttagning görs av förbundskaptener tillsammans med WK samt eventuella tränare och domare. Vi tittar på tävlingsresultat från både föregående och nuvarande säsong, dagsform och placeringskapacitet. I många fall måste vissa åkare jämföras gentemot varandra vad gäller varje åkares tekniska svårighetsgrad, trickvariation och utförande. Då varje tävlingsformat är unikt analyserar vi aktuella åkare och väljer ut de åkare som vi tror har bäst placeringsmöjlighet. I vissa fall tar vi även ut åkare som har visat engagemang och utveckling för att ge dem den erfarenhet som kanske längre fram kan resultera i en framgångsrik tävlingskarriär.

Att ingå i landslagstruppen kan innebära organiserad landslagsträning och samlingar under säsongen. Man förväntas delta vid SM och andra nationella eller internationella tävlingar samt vara en god representant för sporten. För minderåriga som tas ut till landslagstrupp eller tävlingstrupp kontaktas alltid målsman för godkännande. Förbundskapten informerar under säsongen landslagstruppen om vilka som ingår i tävlingstrupp när respektive uttagning är klar.

Extra information till föräldrar:

Det är viktigt att tävlingsdeltagande sker enligt barnens vilja. Wakeboard är lika mycket en social sport som en tävlingssport. WK vill gärna se att ungdomar stannar kvar inom sporten och inte lämnar i förtid pga. tävlingspress. WK:s uttagningar är alltid objektiva och vi låter oss inte påverkas av påtryckningar från föräldrar eller övriga.

Individuellt deltagande vid internationell tävling:

I undantagsfall kan WK godkänna individuella åkares deltagande vid internationell tävling. Detta gäller i de fall då berörd åkare har placeringskapacitet men inte blivit uttagen pga. ekonomiska skäl. Förbundskapten kan aldrig ta ansvar för åkare som åker på eget initiativ utan att godkännas till truppen. Förbundskapten är på plats för lagets skull och kan därför ej bistå vid t.ex. skada hos annan utom truppen. Vi avråder starkt från minderårigas individuella deltagande utan målsmans sällskap.

Grundkriterier, dock ej inbördes rangordnade:

 • Resultat i säsongens olika, av SVWF sanktionerade, tävlingar (naturligtvis även internationella tävlingsresultat för de som deltar där och till del tidigare års tävlingsresultat ifall någon skulle skada sig och tillfriskna först senare på säsongen må denna person kanske ändå vara i topp i sin klass i Sverige.
 • Dagsform inför internationellt mästerskap samt resultat/bedömning av kompetens vid ev. förekommande landslagsläger.
 • Utvecklingskurva, dvs. förändringstakt i utveckling/svårighetsgrad som behärskas.
 • Placeringskapacitet, dvs. åkskicklighet i ett internationellt perspektiv och möjlighet att nå placering.

Grundkriterierna förtydligas ytterligare nedan:

 • Resultat – Tävlingsresultat kan variera mycket, beroende på såväl konkurrenssituationen vid specifik tävling, väder och vindförhållanden, otur osv. varför en mer samlad bedömning måste ske. Detta förutsätter därför deltagande i ett antal tävlingar under säsongen för samtliga presumtiva landslagsdeltagare.
 • Dagsform – Ev. skador och individuella frågetecken vägs in. Det har förekommit att allmänt kända åkare på elitnivå varit skadade vid t.ex SM, för att senare, inför internationella mästerskap, tillfrisknat i sådan omfattning att deltagande skulle kunna genomföras.
 • Utvecklingskurva – Landslagsuttagning kan också förekomma för åkare som uppvisat stor seriositet och en gedigen utvecklingskurva under innevarande säsong och som möjligen ligger ”på gränsen” till elit-nivån. Om ekonomiska förutsättningar föreligger kan, främst avsett för junior-sidan, sådana överväganden tas.
 • Placeringskapacitet –  Tidigare meriter, tidigare internationella framgångar, tidigare omvittnad tävlingskapacitet internationellt, konkurrenssituation internationellt. Vilken placeringsmöjlighet finns inom resp. grupp.

Videoklipp – Då antalet tävlingar per säsong är relativt få och eventuella skador kan medföra att en åkare har svårt att uppvisa sin kapacitet kan inskickande av videoklipp med åkning i vissa fall hjälpa landslagaskommittén i bedömningen av en åkares dagsform, utveckling och kapacitet. Videoklipp kommer att så objektivt som möjligt bedömmas på kvaliten av åkningen och bortse från musik, klippning, effekter mm. Inskickande av videoklipp är inte ett uttagningskriterie eller krav. Inskickande av videoklipp sker enklast genom att en länk till videomaterialet (helst via välkända videositer som tex Vimeo och Youtube) skickas till Wake@svwf.se

Det är ett sportsligt ansvar som WK har att ej ta ut åkare till landslag som antingen inte har kapacitet att placera sig eller på annat sätt inte inrymmes inom kriterierna. Dessutom skulle en överrepresentation av åkare på mästerskap undandra medel ur förbundets budget som skulle kunna ha använts till annan verksamhet/prioritering.

Ren Vinnare

För att vara aktuell för landslagsuppdrag ska samtliga atleter ha genomfört E-utbildningen, Ren Vinnare. Läs mer HÄR

För att kunna bli föremål för uttagning till landslagstruppen krävs således följande:

 • Medlemskap i till SVWF knuten wakeboard/vattenskidklubb och SVWF licensierad åkare.
 • Endast aktuellt från det året man fyller 13 år.
 • Allmänt erkänd som skicklig/kompetent även om historiskt resultat saknas
 • Intresse och seriös personlig satsning från den enskilde på relativt hög nivå.
 • Aktivt deltagande i flertalet av säsongens tävlingar inkl. SM.
 • Faktiska resultat innevarande tävlingssäsong inom de 10 bästa i resp. grupp (med reservation för skada etc enligt tidigare argument.)
 • Uppträdande och mognad i övrigt i enlighet med SVWF:s och RF:s regelverk.
 • För att kunna bli föremål för uttagning till landslag är det naturligtvis en viss fördel om åkaren har:
  • Inställning, attityd och uppträdande som gagnar sporten Wakeboard.
  • Attityd som karaktäriserar ”en god representant” för såväl sporten som landslaget.
  • Personlig satsning som sträcker sig längre än innevarande säsong.

Tävling

Här hittar ni internationella regler enligt IWWF: IWWF Regelbok

Klassindelning (enligt IWWF)

U14: (14 år och under)

Boys & Girls. Det sista året en åkare kan delta i denna klass är det år man fyller 14. (I Sverige gäller att du får börja tävla från det år du fyller 13 år)

 U18: (18 år och under)
Junior Men & Women. Det sista året en åkare kan delta i denna klass är det år man fyller 18.
Open Men/Women: (inga åldersrestriktioner)
Förutsätterer att du uppnåt giltig ålder för tävlande.
+30:
Masters Men & Women. Det första året en åkare tillåts att åka denna klass är det år man fyller 31.
+40:
Veteran Men & Women. Det första året en åkare tillåts att åka denna klass är det år man fyller 41.
Seated: (inga åldersrestriktioner)
Open Men & Women. Förutsatt att du uppnåt giltig ålder för tävlande.
 
Förtydligande (För 2023): En åkare som är född 2010 kan välja tävla i U14, U18 eller Open. En åkare som är född 2005 kan tävla i U18 eller Open. En åkare född 1970 kan välja att delta i +40, +30 eller Open.