Wakeboardlandslaget Kabel 2021
Wakeboardlandslaget Båt 2021

Landslagstrupp och uttagningskriterier

2023 Wakeboardlandslaget

Förbundskapten Wakeboard Kabel: Jimmy Palm och Nicolai Perdrup
Förbundskapten Wakeboard Kabel/PARA: Nicolai Perdrup
Förbundskapten Wakeboard Båt: Sven-Olof Söderberg

 • SVWF Landslagets Spelregler 2022 & 2023 version 1.8 – HÄR

2021 Landslagskriterier Wakeboard

 • SVWF Kriterier Landslag 2021 Wakeboard – HÄR

Nya begrepp landslagstrupp och tävlingstrupp 

Inför varje säsong tar WK ut en landslagstrupp. Denna trupp kan variera i storlek från säsong till säsong och därmed kan sammansättningen av åkare skifta från föregående säsong. Den trupp som tas ut i början av säsongen utgör till stor del det underlag ur vilken WK väljer ut vilka åkare som får åka till respektive mästerskap eller annan internationell tävling, denna kallas tävlingstrupp. Därmed är man inte automatiskt uttagen till tävlingstruppen även om man ingår i landslagstruppen, och tävlingstruppen är alltså unik inför varje internationell tävling. I unika fall kan åkare som inte ingår i landslagstrupp tas ut till tävlingstrupp, vilket t.ex. kan bli aktuellt om någon uppvisar en extraordinär utveckling under innevarande säsong.

Uttagningsprocessen av landslagstrupp respektive tävlingstrupp baseras på nedan specificerade kriterier. Uttagning görs av förbundskaptener tillsammans med WK samt eventuella tränare och domare. Vi tittar på tävlingsresultat från både föregående och nuvarande säsong, dagsform och placeringskapacitet. I många fall måste vissa åkare jämföras gentemot varandra vad gäller varje åkares tekniska svårighetsgrad, trickvariation och utförande. Då varje tävlingsformat är unikt analyserar vi aktuella åkare och väljer ut de åkare som vi tror har bäst placeringsmöjlighet. I vissa fall tar vi även ut åkare som har visat engagemang och utveckling för att ge dem den erfarenhet som kanske längre fram kan resultera i en framgångsrik tävlingskarriär.

Att ingå i landslagstruppen kan innebära organiserad landslagsträning och samlingar under säsongen. Man förväntas delta vid SM och andra nationella eller internationella tävlingar samt vara en god representant för sporten. För minderåriga som tas ut till landslagstrupp eller tävlingstrupp kontaktas alltid målsman för godkännande. Förbundskapten informerar under säsongen landslagstruppen om vilka som ingår i tävlingstrupp när respektive uttagning är klar.

Extra information till föräldrar:

Det är viktigt att tävlingsdeltagande sker enligt barnens vilja. Wakeboard är lika mycket en social sport som en tävlingssport. WK vill gärna se att ungdomar stannar kvar inom sporten och inte lämnar i förtid pga. tävlingspress. WK:s uttagningar är alltid objektiva och vi låter oss inte påverkas av påtryckningar från föräldrar eller övriga.

Individuellt deltagande vid internationell tävling:

I undantagsfall kan WK godkänna individuella åkares deltagande vid internationell tävling. Detta gäller i de fall då berörd åkare har placeringskapacitet men inte blivit uttagen pga. ekonomiska skäl. Förbundskapten kan aldrig ta ansvar för åkare som åker på eget initiativ utan att godkännas till truppen. Förbundskapten är på plats för lagets skull och kan därför ej bistå vid t.ex. skada hos annan utom truppen. Vi avråder starkt från minderårigas individuella deltagande utan målsmans sällskap.

Grundkriterier, dock ej inbördes rangordnade:

 • Resultat i säsongens olika, av SVWF sanktionerade, tävlingar (naturligtvis även internationella tävlingsresultat för de som deltar där och till del tidigare års tävlingsresultat ifall någon skulle skada sig och tillfriskna först senare på säsongen må denna person kanske ändå vara i topp i sin klass i Sverige.
 • Dagsform inför internationellt mästerskap samt resultat/bedömning av kompetens vid ev. förekommande landslagsläger.
 • Utvecklingskurva, dvs. förändringstakt i utveckling/svårighetsgrad som behärskas.
 • Placeringskapacitet, dvs. åkskicklighet i ett internationellt perspektiv och möjlighet att nå placering.

Grundkriterierna förtydligas ytterligare nedan:

 • Resultat – Tävlingsresultat kan variera mycket, beroende på såväl konkurrenssituationen vid specifik tävling, väder och vindförhållanden, otur osv. varför en mer samlad bedömning måste ske. Detta förutsätter därför deltagande i ett antal tävlingar under säsongen för samtliga presumtiva landslagsdeltagare.
 • Dagsform – Ev. skador och individuella frågetecken vägs in. Det har förekommit att allmänt kända åkare på elitnivå varit skadade vid t.ex SM, för att senare, inför internationella mästerskap, tillfrisknat i sådan omfattning att deltagande skulle kunna genomföras.
 • Utvecklingskurva – Landslagsuttagning kan också förekomma för åkare som uppvisat stor seriositet och en gedigen utvecklingskurva under innevarande säsong och som möjligen ligger ”på gränsen” till elit-nivån. Om ekonomiska förutsättningar föreligger kan, främst avsett för junior-sidan, sådana överväganden tas.
 • Placeringskapacitet –  Tidigare meriter, tidigare internationella framgångar, tidigare omvittnad tävlingskapacitet internationellt, konkurrenssituation internationellt. Vilken placeringsmöjlighet finns inom resp. grupp.

Videoklipp – Då antalet tävlingar per säsong är relativt få och eventuella skador kan medföra att en åkare har svårt att uppvisa sin kapacitet kan inskickande av videoklipp med åkning i vissa fall hjälpa landslagaskommittén i bedömningen av en åkares dagsform, utveckling och kapacitet. Videoklipp kommer att så objektivt som möjligt bedömmas på kvaliten av åkningen och bortse från musik, klippning, effekter mm. Inskickande av videoklipp är inte ett uttagningskriterie eller krav. Inskickande av videoklipp sker enklast genom att en länk till videomaterialet (helst via välkända videositer som tex Vimeo och Youtube) skickas till Wake@svwf.se

Det är ett sportsligt ansvar som WK har att ej ta ut åkare till landslag som antingen inte har kapacitet att placera sig eller på annat sätt inte inrymmes inom kriterierna. Dessutom skulle en överrepresentation av åkare på mästerskap undandra medel ur förbundets budget som skulle kunna ha använts till annan verksamhet/prioritering.

Ren Vinnare

För att vara aktuell för landslagsuppdrag ska samtliga atleter ha genomfört E-utbildningen, Ren Vinnare. Läs mer HÄR

För att kunna bli föremål för uttagning till landslagstruppen krävs således följande:

 • Medlemskap i till SVWF knuten wakeboard/vattenskidklubb och SVWF licensierad åkare.
 • Allmänt erkänd som skicklig/kompetent även om historiskt resultat saknas
 • Intresse och seriös personlig satsning från den enskilde på relativt hög nivå.
 • Aktivt deltagande i flertalet av säsongens tävlingar inkl. SM.
 • Faktiska resultat innevarande tävlingssäsong inom de 10 bästa i resp. grupp (med reservation för skada etc enligt tidigare argument.)
 • Uppträdande och mognad i övrigt i enlighet med SVWF:s och RF:s regelverk.
 • För att kunna bli föremål för uttagning till landslag är det naturligtvis en viss fördel om åkaren har:
  • Inställning, attityd och uppträdande som gagnar sporten Wakeboard.
  • Attityd som karaktäriserar ”en god representant” för såväl sporten som landslaget.
  • Personlig satsning som sträcker sig längre än innevarande säsong.

Tävling

Att tävla i wakeboard är kul och inspirerande. Du får möjligheten att titta på, prata med och lära känna andra åkare.
De kanske kan ge dig de perfekta tipsen som behövs för att komma vidare.
Att se andra åkare sätta ett svårt trick ger en sporre att själv åka hem och testa. Tävlingar och allt runt omkring är kul!

Kortfattat om tävlingar är att det är du som åkare som inför tävling, bland annat skall hålla koll på följande:

 • Att du är medlem i en förening ansluten till Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet
 • Att du har en aktiv licens via din förening
 • När sista anmälan är till tävlingen
 • Att medverka på åkarmöte eller tillgodose dig informationen från mötet
 • Följa gällande regler för tävling
 • Att förhålla dig till förbundets Antidoping, Alkohol och Drogpolicy samt vara uppdaterad om doping och vid behov ansöka om dispens för läkemedel.

Här följer en längre beskrivning om hur en tävling kan gå till.

Innan tävlingen

För att få tävla på en tävling som är sanktionerad av SVWF måste du genom din förening ha en licens.
Kontrollera med din förening om licens ingår i din avgift, eller om du skall beställa den separat av föreningen.
Mer information om licenser finns i menyn till vänster.

Anmälan sker på olika sätt för olika tävlingar. Ibland måste anmälan ske innan ett visst datum och vid andra tillfällen går det att anmäla sig på plats. Det bästa sättet att ta reda på det är att se om inbjudan som finns på hemsidan, eventuellt facebookevent eller kontakta arrangören.

Innan start

Dagen innan en tävling startar har åkarna normalt en chans att ta ett teståk mot en avgift. Vanligtvis skriver du upp dig på en turlista när du kommer fram och väntar på att det ska bli din tur.
Teståket är din chans att testa tävlingsbanan alternativt tävlingsbåten. Båten ska vid detta tillfälle vara lastad såsom den kommer att vara på tävlingen och det är nu som du ska testa vilken fart du vill åka och vilken linlängd du vill ha.
Olika båtar ger olika vågor och dessutom kan det kännas olika att åka i olika typer av vatten, därför det kan vara klokt att ta sitt teståk för att slippa bli överraskad när det är dags för tävling.

Någon gång innan start brukar det hållas ett åkarmöte där alla måste närvara!
Där tas alla detaljer för tävlingen upp, eventuella specialregler och allt övrigt som angår åkarna. Det som sägs på detta möte förväntas du veta innan tävlingen startar, så om du missar åkarmötet är det din sak att ta reda på vad som gäller vid den specifika tävlingen.

Utrustning

Tävlingen håller med båt. All övrig utrustning måste du själv ta med dig, dvs egen lina och bräda samt flytväst.
Flytväst är obligatoriskt och ingen får starta utan väst.

De som vill åka på eventuella sliders eller kickers måste också ha hjälm på sig. Om någon utrustning går sönder under tävlingen får du åka tillbaka till startbryggan du får då 3 minuter på dig att fixa utrustningen.

Övrig tävlingsinformation

Håll koll på alla tider och startordningen om du inte är på bryggan när det är din tur så åker båten utan dig och du får ingen andra chans.
Ofta finns det en ”Dock Master” på bryggan som skall se till att nästa åkare är klar när den föregående just åkt iväg, men det är Ditt ansvar att hålla koll!

Ofta kan tider ändras under tävlingens gång, så det är därför viktigt att alltid vara uppmärksam. En Waketävling är totalt sett ingen stressig övning normalt, om man har tex. 20 åkare så kan man räkna med minst 5-6 timmar – och Du åker själv kanske 2 eller 3 åk. En tävling med kval, LCQ och final kan då omfatta över 40 åk, där varje åkare tar allt mellan 5-10 minuter i anspråk beroende på ev. fall och förutsättningar i övrigt.

Ofta arrangerar klubbar/föreningar möjligheter till övernattning/camping eller motsvarande i närheten av tävlingsplatsen. Här gäller det att kolla med arrangören vilka möjligheter som finns. Vanligen brukar arrangörerna ha ordnat med någon form av servering, eftersom tävlingsdagen kan bli ganska lång. 

Tävlingsformat

Tävlingsformatet i wakeboard kallas ”Freeride”. Arenan består av ett antal bojar; startbojar, stoppbojar (eller obstacels, sliders och kickers) och trefjärdedelsboj. Varje åkare får två ”repor” (eller ”pass”) vardera. En repa är ett åk mellan start och stoppboj, vilken är ca 30 sekunder lång och åkaren hinner ofta med fyra till sex trick.

Åkaren får börja sina trick när denna har passerat startbojen och ibland krävs det även att åkaren åker runt bojen. På sista tricket måste åkaren ha lämnat vågen innan stoppbojen, men det är ok att landa efter den. Trefjärdedelsbojen är placerad på en trefjärdedel av andra-repan. Ett fall efter denna boj innebär att man inte får åka vidare. I övrigt har alla ett fall var och vid ett andra fall är det slutåkt (i wakeskate har man däremot rätt till ännu ett fall).

Banans utseende utan obstacles, där åkaren måste passera utanför startbojarna. Den orange bojen är 3/4-dels bojen vilket betyderattditt åk är överom du faller efte den. Syftet med denna boj är att båten inte hinner komma upp till åkhastighet vid fall efter den.

Banans utseende med obstacles. Syftet med 3/4 dels bojen är även här att båten inte hinner få upp farten vid fall efter den positionen, och det kan här givetvis innebära en stor fara om inte hastigheten är den rätta när man träffar slidern eller kickern.

För ett par år sedan utvecklades freeride-formatet något då det infördes olika obstacles som åkarna kan utnyttja. Det är dock inte obligatoriskt att använda dem men det höjer poängen. Exempel på obstacles är sliders och kickers. De kan se olika ut och vara utplacerade på olika ställen på olika tävlingar. För att få åka på dessa är det krav på hjälm. Om åkaren åker på något av dessa utan hjälm blir denne diskvalificerad.

På vissa tävlingar är ”Freeride” – repan kompletterad med en s.k. ”double-up”. Detta innebär att man efter banans slut (dvs. efter stoppbojen/-arna) kan få möjlighet att göra ett ytterligare trick. En ”double-up” ( D-up) innebär att båten åker ungefär som ett ”P” och båten vänder runt för att möta sina egna vågor. Detta innebär att, när de vågor som båten gör möter sina egna vågor, skapas en våg med nästan dubbel våghöjd – därav namnet! Tanken är här att åkaren skall ”sikta” in sig på denna dubbla våg och utnyttja den höjd detta kan skapa till att sätta ett stort och avancerat trick om möjligt. Den dubbla vågen är inte alltid så lätt att vare sig ”hitta” och ”träffa” – och höjden tar lite tid att vänja sig vid. Det är en härlig känsla när man lyckats träffa rätt och sätta ett trick som man tränat länge på!

För startordningen lottas alla åkarna in i olika heat. Det får max vara 6 åkare i varje heat. Från varje heat går ett förutbestämt antal åkare (kan skilja sig från tävling till tävling) direkt vidare till semifinal och övriga går till LCQ (Last Chance Qualifiquation). LCQ är en ”andra chans” för dem som inte kvalat direkt till final att visa vad de går för. Några åkare från denna ”andra” kvalomgång går vidare till semifinal. Även semifinalen är indelad i olika heat, för att det sedan bara ska finnas ett heat kvar till finalen där vinnaren koras. Vid tävlingar med något mindre antal deltagare är det normalt att man inte har en semifinal, utan kör final efter en kvalomgång och LCQ. Ofta körs semifinaler och finaler i omvänd startordning, dvs. den som kom 1:a i kvalet får den marginella fördelen av att starta sist i nästa omgång.

Klassindelning

Som i de flesta sporter tävlar man efter en köns- och åldersrelaterad indelning.

I Wakeboard tävlar man i klasserna Master Herrar, Master Damer, Senior/Open Herrar, Senior/Open Damer, Herr Junior, Dam Junior samt Flickor och Pojkar. Enligt regelboken krävs det minst sex åkare i varje ålderskategori för att det skall vara möjligt att skapa en ”egen” klass, annars så körs ålderskategorierna ihop på lämpligt sätt.
Ibland körs dock klasserna fastän antalet deltagare är färre än sex. Flick/Pojk-klassen omfattar de som 1 januari innevarande år ej fyllt 15 år, Juniorsidan de som 1 januari ej fyllt 19 år och Masters avser de som 1 januari innevarande år passerat 30. Detta innebär tex att man åker i juniorklassen även om man är 19 år vid tävlingstillfället om man ej var 19 år vid ingången av året. Ibland kan det förekomma ”mixed”, dvs att både killar och tjejer tävlar mot varandra i samma grupp. Vanligen avser detta tävling som ej samlat tillräckligt många deltagare.

Vanligen körs kvalheaten i ordningen flickor, pojkar, junior dam, junior herr, masters dam, masters herr, senior/open dam, senior/open. Vanligtvis gäller denna ordning även i semifinaler och finaler, men det är alltid åkaren själv som skall veta starttider och gruppindelningar.

Bedömning

Bedömningen sker av tre domare som sitter i båten. De dömer:
A) Komposition
B) Utförande 
C) 
Intensitet 
D) 
Obstacles

Det gäller för åkaren att sätta ihop en repa som flyter bra och innehåller olika typer av trick såsom grabs, rotationstrick, volter mm. Ju svårare tricken anses vara, desto högre poäng. Tricken ska sedan utföras på ett så bra sätt som möjligt. Ju högre, kraftfullare och stilrenare de utförs, desto bättre.

Varje del av bedömningen har ungefär lika stor vikt och åkaren kan maximalt få 100 poäng. Obstacles, som sliders och kickers, står för 25% av bedömningen (eller 25p av 100). Skälet till detta är att man vill inspirera åkarna till att använda obstacles i större utsträckning. Det är bara att dra ut och snickra sliders Waker’s! För att läsa mer om bedömning kan du titta i reglerna. Det finns en länk till vänster.

Slutligen, kom ihåg att du tävlar för din egen skull, för att Du tycker om det, så glöm inte att ha kul! Hoppas vi ses där ute på tävlingsarenorna snart – Lycka Till!