Mailadresser enligt nedan eller förnamn.efternamn@svwf.se

SPORTCHEF

Michael Kjellander

Generalsekreterare

Sakina Wretfors

förbunds-styrelsen 2023

ORDFÖRANDE

Anders Johansson

VICE ORDFÖRANDE

Anders Olofsson

KASSÖR

Stefan Lund

LEDAMOT

Caroline Djupsjö

LEDAMOT

Maria Jalvemo

LEDAMOT

Sven-Olof Söderberg

LEDAMOT

Malin Westman

1A SUPPLEANT
Magnus Dahlström
2A SUPPLEANT
Urban Lyxell
3E SUPPLEANT
Peder Blomqvist

HEDERSLEDAMÖTER
Bengt Kavmark
Börje Broström

Valberedingen

Harald Hermansson
Ordförande
Representant VSVWF

Bo Gunnarsson

Representant SSVWF

Vill du engagera dig som ledamot i förbundsstyrelsen, eller önskar du nominera någon annan? 

Odd Brådhe

Representant ÖSVWF

Helena Blomqvist

Representant MSVWF

Lina Lyxell

Representant NSVWF

Kontakta då Valberedningen. Du kan vända dig till den ledamot som är ditt SDFs representant eller direkt till ordförande.

Under förbundsstyrelsen finns tre disciplinkommittéer samt  Marknadsutvecklingsgruppen (MU-gruppen). Disciplinkommittéernas uppdrag är att ansvara för disciplinspecifika frågor som rör exempelvis tävling, landslag, utbildning, utveckling och regler. MU-gruppens mål och primära uppdrag är att öka förbundets självfinansieringsgrad samt öka publiciteten, medieexponeringen och gemene mans intresse för vår idrott, våra tävlingar, tourer, mästerskap, landslag, distrikt och föreningar. 

Kontakt: Barfota@svwf.se

Peter NorbergOrdförande
Anders OlofssonAnsvarig: elit, barn och ungdom, vuxen samt paraidrott
Mikael Söderqvist 
Dennis Andersson 
Michael Kjellander,Sportchef

Elit

Kontakt: Vattenskidor@svwf.se

Jan Bogne, Ordförande
Johan Thyr, Elitidrottsansvarig
Kristina Hansson
Michael Kjellander, Sportchef

TEKNISKA KOMMITTÉN

Kontakt: TK.Vattenskidor@svwf.se

Per Rudhag, Ordförande, Regler, Ranking och Rekord
Anders Johansson Ledamot, Regler och Rekord
Vilhelm Persson Ledamot, Ansvarig Tävlingskalender
Anders Kästel Ledamot, Homologisering
David Rosén Ledamot, Regler och Rekord

UTVECKLINGSKOMMITTÉN

Elsie Antonsson, Parasportansvarig
Malte Gustafsson, Vuxenidrottsansvarig
Mattias Svärdén, Barn & ungdomsidrottsansvarig
Micael Björk
Peter Johansson

Kontakt Wake@svwf.se

Sven-Olof Söderberg, Ordförande

Nicolai Perdrup, Elitidrottsansvarig

Jimmy Palm, Vuxenidrottsansvarig

Daniel Ralphén, Parasportansvarig

Magnus Dahlström, Barn och ungdomsansvarig

Mats Örjes

Sakina Wretfors

Andreas Stenberg

Michael Kjellander, Sportchef

Ordförande: Jimmy Palm

Medlemmar: Stefan Lund, Mathias Öhman, Nicolai Perdrup, Harald Sjöström, Rickard Nilsson och Sportchef Michael Kjellander (adjungerad medlem)

Engagera dig i förbundet

Är du intresserad av att engagera dig mer i Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet?
Har du kvalitéer och erfarenheter som du vill förbundet ska känna till och ta tillvara på?

Din kompetens och ditt driv är något vi gärna vill ta tillvara på i förbundet. Därför har vi tagit fram en engagemangsanmälan för att underlätta för dig att nå fram till oss om vad du vill och vad du kan.