Kom ihåg att det alltid är idrottsutövares ansvar att:

  • Känna till och följa gällande regler
  • I samband med medicinsk behandling informera medicinsk personal om skyldigheter att inte använda förbjudna substanser eller metoder

Kom ihåg att det alltid är alla tränare och ledares ansvar att:

  • Känna till och följa gällande regler
  • Medverka till att dopingkontroller kan genomföras
  • Främja en dopingfri idrott

SVWF Antidoping Kommittee

2018-05-06 beslutade Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet att instifta en ny kommittee som ska arbeta med alla frågor rörande antidoping som direkt och indirekt berör hela vår organisation. Kommitteen ska bestå av tre personer som väljs för en period om 2 år. Följande tre personer har valts in i kommitteen för innevarande 2-årsperiod.

– Jan Bogne, SVWF Antidoping Kommittee Ordförande

– Michael Kjellander, SVWF Antidoping Kommittee medlem

– Stefan Lund, SVWF Antidoping Kommittee medlem

IWWF Anti-Doping Regler och Information

SVWF Antidoping Kommittee är i tillägg till att vara underställd både Svensk Antidoping och WADA även direkt underställd vårt internationella förbunds antidopingregler och regelverk. Direktiv och regler rörande antidoping från IWWF uppdateras kontinuerligt och finns alltid att tillgå HÄR.

HÄR finner du IWWF senast uppdaterade regelverk rörande antidoping som träder i kraft 2021-01-01.

Vaccinera Klubben

SVWF Antidoping Kommittee förordar att samtliga av våra medlemsföreningar genomför Riksidrottsförbundets Antidopingutbildning, Vaccinera Klubben. Information om utbildningen finns att tillgå HÄR.


Ren Vinnare

För att officiellt bli uttagen och kunna vara verksam i något av våra landslag skall samtliga aktuella aktiva, ledare och förbundskaptener ha genomgått Riksidrottsförbundets digitala utbildning Ren Vinnare. Ren Vinnare är en e-utbildning med sju korta moduler som tar upp det allra viktigaste inom antidoping. Utbildningen är helt kostnadsfri och SVWF Antidoping Kommittee rekommenderar varmt att ALLA medlemmar i hela vår organisation genomför utbildningen som finns att tillgå via följande länk, https://www.renvinnare.se/.


SVWF Strategiplan

I den eventualitet ett positivt dopingprov skulle uppdagas inom Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets organisation finns en ny strategiplanen för hur SVWF ska hantera detta. Denna strategiplan finns att tillgå HÄR.


Information

Läs mer på Antidoping Sverige och ta del av frågor som rör antidoping. Här framgår bland annat vilka läkemedel och preparat som är förbjudna vid träning och/eller tävling. Idrottsutövare som på medicinska grunder måste använda dopingklassade läkemedel ska ha möjlighet att utöva sin idrott. För vissa läkemedel och preparat som är förbjudna finns det därför möjlighet att söka dispens. Information om detta och hur man går till väga finns på RF:s hemsida.

För alla idrotter skiljer man på hög- respektive låg tävlingsnivå och dispensreglerna skiljer sig beroende på vilken kategori utövaren tillhör. Avseende vattenskidor, wakeboard och barfota räknas alla utövare som är 15 år eller äldre med licens som tillhörande kategorin hög tävlingsnivå. Övriga räknas till kategorin låg tävlingsnivå.

Dopingkontroller & Vistelserapportering

För att RF ska kunna ta dopingprover, framförallt utanför tävling, krävs att man vet var våra idrottsutövare håller hus. Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet är skyldig att lämna den information som Dopingkommissionen begär. En sådan begäran är att SVWF ska rapportera om alla våra planerade träningsläger och samlingar för alla landslag, även junior, ungdom och 35+.

Så snart ett nytt träningsläger och/eller träningssammankomst är planerad uppmanas samtliga av våra förbundskaptener att informera RF om datum, klockslag, geografisk plats samt namn på ledare via e-post till antidoping@rf.se

Alternativt kan ovan information skickas till SVWF Sportchef för vidarebefordran till RF.

Vad är doping?

Med doping menas bruk eller försök till bruk av förbjudna substanser eller metoder. Dopingbrott kan man även dömas för om man vägrar underkasta sig en dopingkontroll, försvårar en dopingkontrollprocess, innehar förbjudna substanser eller vid medhjälp till dopingförseelse.

För att sprida kunskap om dopingreglerna och förhindra ofrivillig doping tillhandahåller Riksidrottsförbundet två kompletterande dopinglistor:

”Röd-Gröna listan” över dopingklassade läkemedel ges ut i samarbete med Apoteket. Observera att ”Röd-Gröna listan” inte är en fullständig lista över alla förbjudna preparat. WADAs dopinglista utgör själva regelverket som ”Röd-Gröna listan” är grundad på. Klicka HÄR för att kontrollera om ett läkemedel är ”rött” eller ”grönt”.

Därför är doping förbjudet

Sedan lång tid tillbaka är det förbjudet med doping inom idrotten. Argumenten för det är många men kan sammanfattas i fyra punkter:

  • Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamt uppsatta regler.
  • Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.
  • Det skadar idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot idrotten som ungdomsorganisation och folkrörelse.
  • Det kan vara olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan resultera i långa fängelsestraff.

Hjälp – vart vänder jag mig?

Har du frågor om doping eller behöver personlig hjälp finns flera alternativ beroende på problemets art.

På Riksidrottsförbundets websida finner du svar på de flesta frågor som berör antidoping. Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets Antidoping Kommittee står naturligtvis även alltid till ditt förfogande.

Behöver du veta mer om läkemedel och läkemedelsanvändning, t ex hur lång tid det tar innan du kan idrotta igen efter medicinering med dopingklassade läkemedel, kontakta Apotekens Läkemedelsjour, tel 08 – 454 81 45.

Samhällsfrågor

Dopingjouren arbetar med dopningsproblematik utanför idrotten.

Dopingjourens telefonrådgivning är öppen för alla som har frågor som rör anabola androgena steroider och den som ringer är anonym och sekretess gäller. Vi svarar på frågor som rör effekter, biverkningar, preparat och ger samtalsstöd och rådgivning till anhöriga och till personer med eget missbruk av AAS. Dopingjourens hemsida finner du HÄR.

Vet du någon som smugglar eller säljer dopingmedel? Ring Narkotikatipset, tel 112. Du får vara anonym.