Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet (SVWF) är en framstående organisation som arbetar för att främja vattenskid-, barfota-, show-ski och wakeboardkulturen i Sverige. Förutom att stödja och utveckla idrotten har förbundet också intagit en viktig roll när det gäller att främja hållbarhet och socialt ansvarstagande. Genom att samarbeta med olika stiftelser, fonder och hållbarhetsprojekt har SVWF visat sitt engagemang för att skapa en positiv inverkan på både samhället och miljön.

Stiftelser och fonder:

SVWF är engagerade i att stödja och samarbeta med olika stiftelser och fonder som har direkt anknytning till vårt förbund och/eller arbetar för att främja idrottens utveckling. Genom att samarbeta med organisationer som har denna inriktning bidrar förbundet bland annat till att säkerställa en sund och välmående idrottskultur i Sverige. Dessa insatser kan exempelvis omfatta ekonomiskt stöd, resursstöd och/eller utrustningsbidrag till ungdomar och lovande talanger inom våra olika discipliner.

Välgörenhetsprojekt för att inkludera och stödja sårbara grupper:

En av SVWF:s centrala värderingar är inkludering och att göra våra aktiviteter tillgängliga för alla, oavsett bakgrund eller fysiska förmågor. Förbundet välkomnar möjligheten att kontinuerligt samarbeta med olika välgörenhetsprojekt för att ge människor från sårbara grupper möjlighet att delta i samt njuta av fysisk aktivitet inom någon av våra olika discipliner. Detta kan bland annat inkludera samarbeten med organisationer som arbetar med personer med funktionsnedsättningar, socioekonomiskt svaga grupper eller personer som annars inte skulle ha tillgång till våra olika vattensportaktiviteter.

Hållbarhetsprojekt för att skydda vattenmiljön:

Som en organisation som är direkt knuten till vattensport är SVWF medvetna om vikten av att skydda och bevara vattenmiljön. Förbundet samarbetar med utvecklande hållbarhetsprojekt och miljöorganisationer som främjar miljömedvetenhet och genomför åtgärder som minskar miljöpåverkan från vattenskid-, barfota-, show-ski och wakeboardaktiviteter. Detta kan innefatta projekt för vattenrening, strand- och kustrengöring samt utbildning om hållbarhetsprinciper för aktiva inom vår sport.

 

 

Stiftelsen Cecilia Gruvbergs Minnesfond

Stiftelsen Cecilia Gruvbergs Minnesfond grundades 2022 på initiativ av klubbkompisarna i Trekantens Vattenskidklubb tillsammans med SVWF, Cecilias familj samt nära vänner.

Stiftelsen har till ändamål att på olika sätta bidra till och främja svensk vattenskidåkning genom att årligen utdela stipendier till svenska vattenskidåkare som uppnått framstående resultat vid tävling och/eller träning.

De som erhåller stipendiet ska aktivt träna och tävla samt vara medlemmar i förening ansluten till Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet (SVWF). Stiftelsens styrelse beslutar och tilldelar medel från stiftelsen till personer som antingen (i) själv ha ansökt om eller (ii) av annan blivit nominerad.

Stiftelsen har sitt säte i Stockholm och styrelsen består av:

Ordförande: Mathias Lundberg
Kassör: Peter Grinups
Sekreterare: Lina Lundberg
Styrelseledamot: Eric Lithner
Styrelseledamot: Thomas Gustafson
Marcus Hedén är utsedd till revisor för stiftelsen.

Stiftelsens kapital upprättades med hjälp av generösa bidrag från familj och nära vänner och tar tacksamt emot bidrag för att upprätthålla och utöka framtida stipendium för att främja svensk vattenskidsport. Donationer kan ges via swish 1233688389 eller bankgironummer 5970-0575.

Läs mer om stiftelsen HÄR

 

Cecilia Gruvberg (född Lundberg) representerade svenska vattenskidlandslaget under större delen av 90-talet och vann flertalet svenska och nordiska mästerskap i slalom, hopp och kombinerat. Men utöver meriter så fick hon framför allt ut glädje av att vara ute på vattnet och åka själv, coacha och träffa likasinnade med samma positiva inställning till livet som hon hade.

Hon växte upp i Dalby utanför Lund och började åka vattenskidor vid sju års ålder. De första åren var hon, vad som bäst kan beskrivas som, en spontan ”sommarstugeåkare” vid Ivösjön i nordöstra Skåne där hon spenderade många timmar på vattnet utan någon utbildad tränare. I stället var det ett stort gäng, framför allt ungdomar, i varierande ålder och nivå som inspirerade och utmanade varandra till att ständigt förbättra sig.

Först vid 15 års ålder anslöt hon sig till Bromölla Vattenskidklubb där det erbjöds duktiga tränare, bra organisation och utmärkta förutsättningarna för att vidareutvecklas. Genom regelbunden träning i Florida och bra nätverk av kompetenta tränare så lyckades Cecilia utvecklas till en skicklig åkare i samtliga discipliner. Hennes framgångar ledde till scholarship på college i Orlando där hon vid sidan av vattenskidåkningen utbildade sig till civilekonom vid University of Central Florida.

Efter fyra års studier i Florida återvände hon till Sverige och lade tävlingsåkandet bakom sig för att satsa på en civil karriär. Vattenskidåkning slutade hon dock aldrig med och hon fortsatte att åka, framför allt med Trekanten Vattenskidklubb på Ältasjön, men åkte även regelbundet i Frankrike, ute i Stockholms skärgård eller hos sin pappa i Vingåker.

Vattenskidåkning gick som en röd tråd igenom Cecilias liv från tidig ålder till dess att hon insjuknade i cancer. Genom närheten till vattnet fann hon sin inre glädje och mötte otaliga vänner för livet. Cecilia lämnade efter sig make och tre barn som liksom henne delar en kärlek och passion för vattenskidport.