Licenser hos SVWF


Licens för att tävla

För att delta på sanktionerade tävlingar behöver du ha en nationell licens. För vissa högre rankade tävlingar kan du även behöva ha en internationellt godkänd licens (IWWF-licens).


Nationell licens är för alla

Även om du inte avser att tävla bör du ändå lösa en nationell licens. I licensen ingår en försäkring som säkerställer att du har skydd vid olycksfall på såväl tävling som vid föreningsarrangerad träning och idrottsaktivitet.

Genom att klicka HÄR kommer du till vår egen försäkringssida hos Folksam där du finner allt om försäkringsskyddet som är inkluderat i Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets tävlingslicens.

I licensen ingår även Folksams tjänst Råd och Vård för Idrottsskador


Kostnader 

Nationella licenser för barn/ungdomar är kostnadsfria till och med den 31 maj det kalenderår han/hon fyller 16 år. Från och med den 1 juni det år åkaren fyller 16 år är licenskostnaden 300 kr per säsong. Licenssäsongen sträcker sig från 1 april till 31 mars.
IWWF licensen kostar US$25 per kalenderår för obegränsat antal tävlingar. Alternativt går det att köpa en så kallad engångslicens för US$7.

Vi byter nu licensmodul från Idrott Online till licens.svwf.se

På grund av att licenshanteringen fasas ut från Idrott Online.

Här är vad du behöver veta:

Ansöka om licenser: Som ansvarig för föreningen skapar du ett konto på licens.svwf.se och kontaktar därefter kansliet för att bli licenshanterare. Detta ger dig tillgång till att anmäla era medlemmar.

Information: Föreningarna kan fortsatt ansöka om licenser för sina medlemmar via Idrott Online fram till den 1 juli. Licensen blir giltig så snart SVWF har mottagit beställningen från föreningen. Alla licenser via Idrott Online kommer att föras över till SVWF:s nya licensmodul.

Krav på medlemskap: Föreningen kan endast ansöka om licens för personer som är medlemmar i föreningen.

Fakturering: Föreningen faktureras i efterhand för samtliga licenser.

Tveka inte att kontakta kansliet om du har några frågor eller behöver hjälp.

Föreningarna kan fortsatt ansöka om licenser för sina medlemmar via Idrott Online fram till den 1 juli. Licensen är giltig så snart SVWF fått beställningen från föreningen. Alla licenser via Idrott Online kommer att föras över till SVWF´s nya licensmodul SVWF Licenser.

Föreningen kan endast söka licens för personer som är medlemmar i föreningen. Snabbguide för licensbeställning finns här. Föreningen faktureras i efterhand för samtliga licenser.

Licens beställda senare än 10 dagar innan tävling ska verifieras till arrangören genom att åkaren har med kopia av licensbeställningen.

I tillägg till SVWF licensen behöver alla svenska åkare även ha en giltig IWWF licens för att kunna anmäla sig samt delta på högre klassade tävlingar. Här under är de av IWWF satta nivåerna i de olika disciplinerna som under 2022 kräver en IWWF licens. Licensen köps individuellt i EMS portalen. IWWF har en bra videoguide här som visar hur du söker om licensen.

Tävlingar som kräver IWWF-licens:

  • Barefoot (Record Capability, Ranking List)
  • Cableski (Record Capability, Normal, International WBS)
  • Cable Wakeboard (World bulk agreement, no individual license purchase)
  • Wakeboard Boat (3 to 6 Stars)
  • Waterski (Record Capability, Ranking List)

Ansvar för att deltagare är licensierade

BEGÄRA UT LICENSLISTOR

Licenslistor hos SVWF hanteras enligt SVWFs Integritetspolicy och GDPR. Den som begärt ut licenslista bär ansvaret att följa dessa riktlinjer.

Aktuella listor på aktiva begärs ut från förbundet av tävlingsarrangör. Kontakta kansliet, sportchef eller kommittéordföranden för att få en inloggning att använda för att nå aktuell information. 

Licens som är ansökt om mindre än 10 dagar innan tävling kan SVWF inte säkerställa finns med i licenslistan. Det är i detta fall åkarens ansvar att komplettera tävlingsarrangörens licenslista genom att visa upp underlag på licensansökan.

Det är tävlingsarrangörens uppgift att säkerställa att samtliga tävlande har rätt att delta och innehar giltig licens för perioden. Uppdagar arrangören att deltagare saknar licens ska arrangören tillse att åkaren skaffar licens så som specificerat under åkarens ansvar. 

Tävlingsarrangör som tillåter tävlande att starta utan giltig licens ska till SVWF erlägga en straffavgift motsvarande SEK 400 per åkare och tillfälle.

Om åkare misslyckas uppvisa giltig licens vid tävling

Tävlingsåkare som vid tävlingstillfälle inte kan uppvisa giltig licens ska betala aktuell licensavgift plus en administrationskostnad på 300 sek. Denna avgift gäller för alla, såväl barn som vuxna. Administrationavgiften ska betalas till SVWFs bankgiro och betalningsbekräftelsen ska uppvisas för tävlingsarrangören. Bekräftelse ska innehålla följande information:

  • åkarens namn
  • personnummer
  • licensnummer (om åkaren haft licens tidigare)
  • klubbtillhörighet

Tävlingsåkare som, oavsett anledning, tävlat utan giltig licens ska strykas ur resultatlistan och ges en formell varning. I efterskott ska den felande ges möjlighet att betala både administrationskostnaden samt licensavgiften innan ny licens beviljas.

Upprepas detta en andra gång ska en straffavgift om SEK 1,500 erläggas och åkaren strykas ur resultatlistan innan tävlingsåkaren ges möjlighet att betala både administrationskostnaden samt licensavgiften innan ny licens beviljas.

Upprepas detta en tredje gång nekas tävlingsåkaren möjlighet att tävla under de två nästkommande licensperioderna.