Om Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet (SVWF) är den samordnande organisationen för idrottsföreningar som har barfotaåkning, vattenskidor, wakeboard eller showski i sin verksamhet. SVWF är medlem i Internationella Vattenskid- och Wakeboardförbundet (IWWF) samt IWWF Europa.
Det högst beslutande organet inom SVWF är förbundsmötet som hålls i mars månad varje år. På förbundsmötet är förbundets fem röstberättigade och ska företräda sina medlemsföreningar i beslutet som tas. Mellan förbundsmötena är den från förbundsmötet invalda styrelsen, med 7 ledamöter inkl. ordförande, beslutstagande åt förbundet.

Grundande

Förbundet bildades den 12 maj 1962 i KAK:s lokaler på Blasieholmen 6 i Stockholm, då som Svenska Vattenskidförbundet. Klubbarna som närvarade och skapade förbundet var: Svenska Vattenskidklubben (Numera Nacka Vattenskidklubb), Grängesbergs Aquasportklubb, Fengersfors Vattenskidklubb, Hässelby Vattenskidklubb, Karlstads Vattenskidklubb, Nynäshamns Vattenskidklubb, Uddevalla Vattenskidklubb och Vänersborgs Vattenskidklubb.

Vid Riksidrottsmötet den 24 november samma år valdes förbundet in som medlemsförbund i Riksidrottsförbundet.

I mars 2010 valde förbundsmötet att byta namn till nuvarande: Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet, för att bättre återspegla verksamheten samt matcha våra överordnade internationella förbunds namn.