SVWF Klubbkonferens & Förbundsmöte 2022!

SVWF Klubbkonferens & Förbundsmöte 2022!

Under den gångna helgen har den årliga klubbkonferensen och förbundsmötet avhållits i Stockholm. På bilden: Årets Eldsjäl 2021 Bo Gunnarsson och Årets Komet vattenskidor Tuva-Lisa Ronnerfors tillsammans med Jan Bogne och S-O Söderberg.

Årets konferens och förbundsmöte arrangerades av SVWF på Scandic Talk Hotel i Älvsjö (Stockholm) och sammanlagt var vi cirka 25 personer som fysiskt deltog samt ytterligare ett par personer som var närvarande via direktsänd videolänk.

På klubbkonferensen, som avhölls under lördagen samt fram till lunch på söndagen, avhölls en rad olika presentationer där bland annat Mats Örjes från Halmstad Wakeboardklubb berättade, via länk, om det fina arbete som gjorts med att tillgänglighetsanpassa föreningens anläggning.

Under konferensen presenterade även Vittsjö Vattenskidklubb genom Nellie Eklund och Bo Gunnarsson det otroligt inspirerande och utvecklande ungdomsarbete som pågår i föreningen. Genom det målmedvetna arbetet har även föreningens medlemstal skjutit i höjden och vi ser med spänning fram emot att följa fortsättningen på denna fantastiska utvecklingsresa.

Mikael Werthén från Brainsafe var på plats och presenterade det nya samarbetet mellan SVWF och företaget Brainsafe. Specifikt berättade han om det nya verktyget som kommer att användas för att säkerhetsställa säker återgång till aktivitet i den eventualitet någon av våra utövare skulle drabbas av en hjärnskakning.

Även budgeten för 2022 samt det ekonomiska utfallet för verksamhetsåret 2021 presenterades och diskuterades. Likaså fick åhörarna information om de olika bidrag som är tillgängliga för våra föreningar att söka 2022 samt vad som är på gång i förbundet. Även den nya websidan som är under framtagande presenterades av SVWF stf. Generalsekreterare Alice Andersson.

Lördagens presentationer och föreläsningar avslutades med gemensam middag och informella samt givande diskussioner.

Förbundsmötet 2022 igår inleddes med att församlingen valde Anna Iwarsson, ledamot i Riksidrottsstyrelsen, som ordförande för mötet samt SVWF stf. Generalsekreterare Alice Andersson till mötessekreterare. Förbundsmötet förflöt traditionsenligt på ett friktionsfritt vis då många frågetecken redan diskuteras och behandlats under den nyss avslutade konferensen.

SVWFs nya styrelse ser efter det konstituerande styrelsemötet ut enligt följande:

 • Anders Johansson, Förbundsordförande
 • Anders Olofsson, Vice ordförande
 • Lizette Svensson, Kassör
 • Caroline Djupsjö, ledamot
 • Malin Westman, ledamot
 • Sven-Olof Söderberg, ledamot
 • Stefan Lund, ledamot

Suppleanter 2022:

 • Magnus Dahlström, suppleant-1
 • Linnéa Cederquist, suppleant-2
 • Martin Nordh, suppleant-3

Valberedningen och dess bemanning för 2022 ser ut enligt nedan.

 • Harald Hermansson, Ordförande (Väst)
 • Bo Gunnarsson (Syd)
 • Odd Brådhe (Öst)
 • Helena Blomqvist (mellan)
 • Lina Lyxell (Nord)

Direkt efter förbundsmötet delades det ut diverse utmärkelser specificerade härunder. Att specifikt omnämnas är att utmärkelsen Årets Eldsjäl 2021 tilldelades Bo Gunnarsson och bidraget ”Tillsammans Har Vi Roligare” av Anders Olofsson blev utsedd till årets film i SVWF Film Tour 2021. Se det vinnande bidraget HÄR. Samtliga bidrag och motiveringar finns att tillgå HÄR. Se även komplett översikt med både 2021 års mottagare samt tidigare års mottagare av diverse utmärkelser HÄR.

SVWF styrelse önskar återigen tacka de båda styrelseledamöterna, Sofia Eriksson och Sandra Gustafsson för väl uträttat arbete. De ersätts nu av Malin Westman och Caroline Djupsjö.

Utmärkelse Disciplin Tilldelades
Årets Manliga Åkare Wake Alexander Helander
Årets Kvinnliga Åkare Wake Caroline Djupsjö
Årets Komet Vattenskidor Tuva-Lisa Ronnerfors
Årets Kvinnliga Åkare Vattenskidor Sandra Gustafsson
Årets Manliga Åkare Vattenskidor Tim Törnquist
Årets Eldsjäl   Bo Gunnarsson

 

Undertecknad tillsammans med SVWF stf. Generalsekreterare Alice Andersson vill återigen gratulera samtliga mottagare av ovan specificerade utmärkelser, tacka alla konferens- och förbundsmötesdeltagare för en konstruktiv helg och till sist önska den nya styrelsen och valberedningen Stort Lycka till under kommande period.

Micke
Michael Kjellander
Sportchef SVWF

Skribent: Michael Kjellander
E-post: Adressen Gömd