Medel att söka 2022!

Medel att söka 2022!

Såsom bland annat informerades under klubbkonferensen i Älvsjö finns det 2022 många spännande projekt och utvecklingsmöjligheter att söka medel för!

Information om samtliga stöd finns nu tillgängligt under fliken EKONOMISKT STÖD och dessa är helt kortfattat specificerade enligt nedan. Observera att samtliga av stöden har 25 april, 2022 som ansökningsdeadline.

Återstartstöd. Idrotten har fått extra medel tilldelat av staten för att underlätta återstarten efter pandemirestrektionerna. SVWF har under pandemin sett ett minskande tävlingsintresse, en trend vi hoppas kunna vända under 2022. Därför kommer de av SVWFs medlemsföreningar som upplevt ett minskande tävlingsintresse bland sina ungdomar kunna söka ekonomiskt stöd för att bedriva satsning som syftar till att få upp tävlingsintresset. Deadline för ansökan är 25 april, 2022. Ansökan direkt till SVWF via specifikt formulär

Idrottsmedel 2022 – Projektstöd IF 2022–2023. Ny period för Riksidrottsförbundets projektstöd till våra föreningar är öppen. Under 2022–2023 kan SVWFs föreningar söka stöd inom två huvudområden: Inkludering av underrepresenterade grupper och Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer. Deadline för ansökan är 25 april, 2022. Ansökan direkt av föreningen via IOL.

Utvecklingsstöd barn- och ungdomsidrott – föreningar. Medlen syftar till att främja barn- och ungdomsidrott (upp t.o.m. 25 år) samt nybörjarverksamhet. Är sökbart för föreningar som till exempel vill bedriva idrottsskola inom någon av våra discipliner. Deadline för ansökan är 25 april, 2022. Ansökan direkt till SVWF via specifikt formulär.

Utvecklingsstöd paraidrott – föreningar. Medlen syftar till att främja paraidrott bland SVWFs föreningar. Medlet är sökbart för två olika inriktningar, kompetensutveckling förening och aktiviteter för personer med funktionsnedsättningar. Med paraidrott menas idrott för personer med olika former av, fysiska funktionsnedsättningar, eller synnedsättning, intellektuell nedsättning eller inlärningssvårigheter. Deadline för ansökan är 25 april, 2022. Ansökan direkt till SVWF via specifikt formulär.

Utvecklingsstöd vuxen. Målgrupp: Kvinnor, 26 år och äldre, som idag finns i verksamheten men som vill få möjlighet att ta på sig en större roll, och/ eller kvinnor som ännu inte hittat till vår fantastiska sport. Det är fördelaktigt för projektansökan om projektledaren i föreningen är kvinna. Ansökan direkt till SVWF via specifikt formulär.

Varmt välkomna med era ansökningar och som alltid, hör av dig till oss om du och din förening behöver hjälp och assistans med någon av era ansökningar.

Alice & Micke

Alice Andersson
Email: alice.andersson@svwf.se

Michael Kjellander
Email: michael.kjellander@svwf.se