Tävlingar och läger från och med 1 juni

Tävlingar och läger från och med 1 juni

Från och med 1 juni sker lättnader i pandemilagen för anordnande av idrottsverksamhet så som tävlingar och läger. Vad innebär det för tävlingar hos SVWF?

Kan vi genomföra en tävling?

Olika regler gäller för tävling på offentlig plats eller avgränsad anläggning. Huruvida er tävling anses ske på allmän plats kan inte SVWF besluta om. Varje enskild förening äger den frågan samt kunskap kring vilka regler som gäller för den egna anläggningen. Vid frågetecken kring detta bör ni i första hand kontakta den egna kommunen.

Anses er tävling vara en offentlig sammankomst, alltså vara ett idrottsevenemang på offentlig plats, är den fortsatt möjliga att genomföra. Ni behöver då få tillstånd från polisen.

Oavsett om er tävling anses vara offentlig tillställning eller ej är det viktigt att ni klarar av att genomföra tävlingen på ett smittsäkert sätt. Bra riktlinjer finns att få hos Folkhälsomyndigheten:

Nationella allmänna råd och rekommendationer för att minska spridningen av covid-19

Så skyddar du dig själv och andra mot att smittas av covid-19

Läger och cuper sommaren 2021

Tabell för max antal deltagare

Vem får tävla?

Från och med 1 juni är det möjligt att genomföra tävlingar för alla åldrar i mindre skala. Mindre skala kan innebära att man minskar på antalet deltagare, att man minimerar antalet dagar tävlingen löper över, och att det genomförs färre tävlingar. Det är viktigt att ni kan dela upp deltagarna i mindre grupper som inte blandas med varandra. Exempelvis kan varje förening tilldelas en avgränsad yta i väntan på start, eller att endast en klass tillåts på tävlingsområdet åt gången. Stora folksamlingar så som kan bli vid exempelvis gemensam prisutdelning eller måltid bör undvikas.

Var förening känner sin anläggning bäst, och det är arrangörens ansvar att hitta lösningar som gör det möjligt att genomföra tävling utifrån rådande riktlinjer. Håll er uppdaterade på eventuella regionala bestämmelser eller ändringar i de steg regeringen tagit fram för avveckling av restriktionerna.

För mer information besök:

https://www.folkhalsomyndigheten.se

https://www.krisinformation.se/

https://www.regeringen.se/

https://www.rf.se/

Eller mejla corona@rfsisu.se

Denna text är enbart att se som en guide för att hitta rätt, och kan inte ersätta information eller beslut från myndighet. Riktlinjer och restriktioner kan komma att uppdateras snabbt, varvid informationen på denna sida inte längre är att ses som gällande.