SVWF jobbar för trygga idrottsmiljöer

SVWF jobbar för trygga idrottsmiljöer
Vattensport är kul, utmanande och fartfyllt. Oavsett vilken nivå du är på eller i vilket syfte du tränar ska träning och tävling vara något att se fram emot. Därför är det inom SVWF nolltolerans mot all form av trakasserier, kränkningar och mobbing.

Idrotten Vill är styrande

Trygga idrottsmiljöer innebär att vi inom idrotten aktivt jobbar för att förhindra våld, mobbing, trakasserier, kränkningar, sexuella trakasserier eller sexuella övergrepp. Ett sätt idrotten säkerställer det är genom det styrande dokumentet Idrotten Vill där idrottens värdegrund finns beskriven utförligare. Föreningsstyrelse eller förbundsstyrelse har rätt att utesluta medlem som bryter mot idrottens värdegrund. Styrelse kan alltså, om grund för beslutet finns i förbund eller förenings styrande dokument, utesluta medlem även för handlingar som inte tagits upp i domstol eller lett till fällande dom. Detta är ett av de många sätt man inom idrotten kan sätta ned foten, och säkerställa att ingen kommer till träning eller tävling med klump i magen och oro för att bli illa behandlad.

RF har tagit fram en guide för att skapa trygga idrottsmiljöer som är ett mycket bra verktyg för dig som tävlingsarrangör eller i föreningsstyrelse. Tillsammans med BRIS har RF också tagit fram Barnens spelregler. Barnens spelregler ger dig som barn bra koll på vad som är rätt och fel inom idrotten, och hur du går vidare om du upplever att något inte gått till som det borde. Ett tips till alla föreningar är att ha barnens spelregler uppsatt som affisch i klubblokalen.

Begränsat registerutdrag

Sedan 1 januari 2020 är det krav på samtliga föreningar inom idrottsrörelsen att kolla begränsat registerutdrag på ledare och tränare som har återkommande kontakt med minderåriga (personer under 18 år). SVWF har tagit beslut att detsamma gäller för ledare inom förbundet, så som våra förbundskaptener.

Kravet innebär att ni som förening är skyldiga att kolla upp begränsat registerutdrag för era barn och ungdomstränare. Detta för att säkerställa att sexualförbrytare inte har möjlighet att komma åt barn inom idrotten. Har du som förening fortsatt inte upprättat rutin för återkommande kontroll av begränsat registerutdrag är det hög tid att göra det nu.

Om något inträffar

Trots det förebyggande arbetet för att motverka otrygga idrottsmiljöer kan det ändå förekomma sexuella trakasserier, mobbning eller våld. Om det inträffar är det viktigt att veta vad du kan göra:

Blir du vittne till att någon annan blir utsatt

  1. Om du upplever att det inte innebär ökad fara: Säg ifrån! En kompis som står upp för vad som är rätt är guld att ha.
  2. Misstänker du brott? Ring 114 14 för att anmäla. Kolla om möjligt med den som blivit utsatt att det är okej att du anmäler. Ring 112 om det är akut.
  3. Bryter det mot idrottens och/ eller föreningens värdegrund? Anmäl till ledare eller person du har förtroende för och som du upplever har möjlighet att göra något åt det som har hänt.

Om du själv blivit utsatt

  1. Ibland kan det vara svårt att greppa om man blivit utsatt för ett brott där och då, speciellt om det rör sig om sexuella övergrepp. Då kan du ringa 114 14 och anmäla i efterhand. Det är viktigt att komma ihåg att vilken reaktion du hade under eller efter händelsen inte påverkar allvaret i det du blivit utsatt för. Du har alltid rätt att anmäla även om det gått lång tid sedan händelsen.
  2. Har du varit med om något som bryter mot idrottens och/ eller föreningens värdegrund? Anmäl till en ledare eller en person du har förtroende för och som du upplever har möjlighet att göra något åt det som har hänt.
  3. Man kan må dåligt efter att blivit utsatt för något. Då är det alltid skönt om man har en bra kompis man kan anförtro sig till. Men det kan också vara bra att prata med någon som har utbildning i att stötta dig. Exempel på ställen du kan vända dig till är:

Brottsofferjouren 116 006

BRIS 116 111

Eller din lokala Ungdomsmottagning

Vill du inte vända dig till någon i din förening eller i förbundet så finns Idrottsombudsmannen på 08-627 40 10 eller idrottsombudsmannen@rf.se. Du kan även använda RFs krypterade Visselblåsartjänst där du är garanterad anonymitet.

Oavsett om du anmäler till en ledare i din förening, inom förbundet, RF eller till polisen, så kan du förvänta dig att behöva återberätta vad som hänt. I vissa fall kan du vara anonym. Som barn har du alltid rätt att ha en förälder eller förmyndare med dig när du berättar. För dig som blivit utsatt kan det vara extra jobbigt att behöva berätta vad som hänt, vissa upplever det som lika jobbigt som själva händelsen var, därför kan det igen vara bra att ha något att prata om sina känslor med vid sidan av.

Till styrelse och ledare i förening

När det uppdagas att det skett mobbing eller annat som bryter mot idrottens värdegrund är det viktigt att veta både hur man hanterar både anmälan och påverkan den har på era medlemmar. Bra vägledning och tips till handlingsplan finns att få i guiden Skapa trygga idrottsmiljöer, men det är också en god idé att ta kontakt med sin RF-SISU konsulent för att ta fram en handlingsplan och checklista som är anpassad efter er verksamhet. Handlingsplanen kan innehålla rutiner för förebyggande arbete, såväl som checklista efter något har hänt. Ledare i förening bör också ha utbildning i hur man tar emot berättelse från någon som blivit utsatt, samt vara införstådd i rutiner för hur man ska ta det vidare.

Kom ihåg att det alltid är den som blir utsatt som avgör om det som skedde var kränkande eller inte. Ingen ledare, förälder eller den som utsatte, har rätt bestämma hur det man varit med om känns.