Återstartstöd

Ny ansökningsperiod uppe! Ansök fram till 31 maj

Idrotten har fått extra medel tilldelat av staten för att underlätta återstarten efter pandemirestrektionerna. SVWF har fått medel tilldelat sig i omgångar, där föreningar i våras kunde söka ekonomiskt stöd för att stimulera återväxten bland tävlande ungdomar.

Centralt har SVWF gjort satsningar för att skapa mötesplatser för föreningar och SDF, såväl som för våra landslag.

En tredje omgång av återstartsmedel har rullat ut. Denna tredje omgång har en tydligare förankring i idrottens Strategi 2025, och ska gå till aktiviteter som sänker trösklar för deltagande i idrotten och leder till en stärkt mångfald i ledarskapet. Läs nedan SVWFs plan för dessa återstartsmedel.

Föreningar kommer kunna söka medel för aktiviteter som sänker trösklar för deltagande i idrotten och leder till en stärkt mångfald i ledarskapet. Från SVWFs sida har vi tillit till att våra föreningar bäst vet själva hur de kan genomföra den typen av aktiviteter, samt vad föreningen har behov av.

SVWF ser som alltid positivt på samarbeten mellan föreningar och olika discipliner. Om flera föreningar samarbetar i ett projekt söker var förening stöd för sin del i projektet.

SVWF har bland sina medlemmar en mångfald som inte i lika stor utsträckning återspeglas på ledarpositioner. Pandemin har för oss främst stoppat våra möjligheter att hålla fysiska utbildningar och fysiska nätverksträffar. Detta har i sin tur gett oss dåliga förutsättningar att utbilda samt knyta kontakter med nya personer, något som direkt ger negativ effekt på såväl återväxt som mångfald. SVWF kommer därför fortsatt centralt jobba för att skapa möjligheter till fysiska träffar och kompetenshöjningstillfällen för dem som är engagerade i sporten och förbundet. Förbundet kommer finanserna såväl större som mindre konferenser, samt träffar för arbetsgrupper som har behov av att ses fysiskt.

SDF kommer bli tilldelade medel för att genomföra liknande satsningar som SVWF gör, fast på lokal nivå. Hur dessa aktiviteter utformas har SVWF fullt förtroende för att varje SDF bäst känner sig själva och anpassar aktiviteterna därefter. Det är däremot viktigt att samtliga discipliner som finns inom distriktet inkluderas, samt att jämställdheten prioriteras bland deltagarna.

Att ansöka

Ni hittar ansökningsformuläret här. Föreningar ansöker genom att skicka in ifyllt formulär till idrottsmedel@svwf.se. Vi har tre ansökningsdeadlines; den 30 september 2022, den 31 mars 2023 och den 31 maj. Oberoende av när ansökan lämnas in återrapporteras projektet senast den 15 januari 2024. Återrapporterna kommer inte behandlas innan 2024.

Kriterier

  • I projektbeskrivningen ska det tydligt framgå hur projektet kommer sänka trösklar för deltagande i idrotten och/ eller leda till en stärkt mångfald i ledarskapet
  • Förening ska inkommit med ansökan inom ansökningsperioden
  • Projektet ska på ett likvärdigt sätt rikta sig till killar och tjejer, och främja barn och ungdomsidrotten (idrottare i åldern 6-25 år)

Stödet täcker inte kostnader för anläggningsinventarier, start- eller medlemsavgifter. Maximalt kan varje förening ta del av 15 000 kr.