SVWF Idrottsstipendium 2023

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets Idrottsstipendium 2023 är ett stipendium som kan sökas av, samt tilldelas, framåtsträvande aktiva tävlingsåkare inom vårt förbunds fyra olika discipliner. Idrottsstipendiet är sökbart för alla från och med det år den sökande fyller 13 år och är på 5000 kronor. SVWF har möjlighet att dela ut upp till 20 stipendier beroende på hur många kvalificerade ansökningar som inkommer.

”När jag själv var ungdom blev jag tilldelat ett liknande stöd, vilket resulterade i en av de mest intensiva och utvecklande träningsveckorna i min karriär som även visade sig vara avgörande för min tävlingssäsong.” Vi tror att det finns möjligheter för våra åkare som vi i styrelsen inte är medvetna om och på det här viset hoppas vi uppmuntra åkarna att sikta högt och förverkliga sina visioner. ”

Caroline Djupsjö, ledamot i förbundstyrelsen och professionell wakeboard åkare