SVWF förbundsmöte och förbundskonferens 2024 i Stockholm!

SVWF förbundsmöte och förbundskonferens 2024 i Stockholm!

Under den gångna helgen, 23 – 24 mars, har SVWF avhållit både den traditionella förbundskonferensen och det årliga förbundsmötet. På bilden: Närvarande utmärkelsemottagare fr.v.: Evelina Fredriksson, Jonas Ovesson, Oskar Kastman, Kajsa Eneström, Jakob Bogne och Linnéa Cederquist.

Årets konferens och förbundsmöte arrangerades av SVWF på hotell Scandic Skärholmen i Stockholm och totalt var vi cirka 35 personer som deltog på förbundsmötet och den efterföljande utmärkelseceremonin.

Konferensen, som avhölls i förrgår samt fram till lunch igår, inleddes med att Anette Önerud från Arena Vattnet berättade om det spännande konceptarbete som pågår runt framtida etablering av multifunktionella vattensportanläggningar inklusive arenor för våra discipliner. Därefter gav Malin Westman en framställning om den spännande aktivitet som bedrivs hos Käglorna i Örnsköldsvik innan Sydsvenska Vattenskid- & Wakeboardförbundets ordförande Madelen Malmros berättade om det extremt lyckade barn- och ungdomsarbete som bedrivs i hennes hemmaförening, Gamla Boo Vattenskidclub.

Efter lördagens lunch genomfördes disciplinspecifika grupparbeten där fokus låg på hur vi i framtiden ska kunna säkerhetsställa en blomstrande och stegrande barn- och ungdomsverksamhet i våra föreningar och distrikt. Många goda inspel och idéer kläcktes vilka till slut mynnade ut i att styrelsen avsatte ytterligare medel för genomförandet av en disciplinspecifik vattenskidkonferens. Det etablerades även en initial arbetsgrupp med uppgift att tillse att konferensens grupparbete får ett stabilt fotfäste i hela vår organisation.

Lördagens presentationer, föreläsningar och grupparbeten avslutades med gemensam middag och informella diskussioner.

Konferensen fortsatte under söndagsförmiddagen med diskussioner runt budget, bokslut samt varsam redigering av förbundets fokusmål för perioden 2024 – 2025.

Förbundsmötet inleddes med att församlingen valde Riksidrottsstyrelsens ledamot Åsa Llinares Norlin till mötesordförande, SVWF ledamot Sven-Olof Söderberg till mötessekreterare samt Malte Gustafsson och Madelen Malmros till justerare. Förbundsmötet förflöt traditionsenligt på ett friktionsfritt vis då många frågetecken redan diskuteras och behandlats under den då nyss avslutade förbundskonferensen.

Direkt efter avslutat förbundsmöte delades det ut diverse utmärkelser och vår avgående Vice Ordförande Anders Olofsson avtackades med blommor och applåder för sitt djupa engagemang i styrelsen under flera år. Avtackades av vår förbundsordförande Anders Johansson för lång och trogen tjänst gjordes även våra fyra förbundskaptener, Nicolai Perdrup, Jimmy Palm, Sven-Olof Söderberg och Jimmie Westlund.

Att specifikt omnämnas är också att för första gången på flera år hade SVWF privilegiet att dela ut de båda utmärkelserna, Stor Grabb och Stor Flicka. Dessa utmärkelser är det yttersta beviset på att mottagaren tillhör gruppen av Sveriges absolut främsta tävlingsåkare genom alla tider inom vår idrott. Endast vid IWWF sanktionerade och officiella Open-mästerskap (OPEN SM, OPEN NM, OPEN EM och OPEN VM) kan utövare samla på sig tillräckligt många topplaceringar som efter flera år kan kulminera i denna utmärkelse. Stort Grattis igen till Lisa Francke som i sin frånvaro tilldelades Stor Flicka nummer-7 och till Jakob Bogne som tilldelades Stor Grabb nummer-16.

Övriga utmärkelser som presenterades och delades ut var:

2023 Årets Manliga Åkare – Wakeboard: Albin Bergenek
2023 Årets Kvinnliga Åkare – Wakeboard: Sonja Sjöström
2023 Årets Manliga Åkare – Vattenskidor: Tim Törnquist
2023 Årets Kvinnliga Åkare – Vattenskidor: Linnéa Cederquist
2023 Årets Komet – Wakeboard: Evelina Fredriksson
2023 Årets Komet – Barfota: Oskar Kastman
2023 Årets Komet – Vattenskidor: Kajsa Eneström
2023 Årets Tränare: Jonas Ovesson

Förbundsstyrelsen inklusive suppleanter ser efter det konstituerande styrelsemötet ut enligt nedan och den nya styrelsens första arbetsmöte kommer att äga rum 2024-04-10.

 • Anders Johansson, Förbundsordförande
 • Malin Westman, Vice ordförande
 • Stefan Lund, Kassör                             
 • Caroline Djupsjö, ledamot                                            
 • Sven-Olof Söderberg, ledamot
 • Maria Jalvemo, ledamot
 • Magnus Dahlström, ledamot                                       
 • Urban Lyxell, suppleant-1                  
 • Peder Blomqvist, suppleant-2
 • Emilia Wiehe, suppleant-3                 

Valberedningen och dess bemanning för 2024 samt revisor och revisorssuppleant ser ut enligt nedan och har samma bemanning som under förra verksamhetsåret.

 • Harald Hermansson, Ordförande (Väst)
 • Bo Gunnarsson (Syd)
 • Odd Brådhe (Öst)
 • Helena Blomqvist (mellan)
 • Lina Lyxell (Nord)
 • Revisor: Anders Hassis
 • Revisorssuppleant: Martin Råman

Undertecknad önskar återigen gratulera samtliga mottagare av ovan specificerade utmärkelser, tacka alla konferens- och förbundsmötesdeltagare för en konstruktiv helg och till sist önska den nya styrelsen Stort Lycka Till under kommande period.

Samtliga bilder tagna av undertecknad.

Micke
Michael Kjellander
SVWF Sportchef

SVWF Vice Ordförande Anders Olofsson (t.h.) avtackas efter mångårigt och djupt styrelseengagemang.

SVWF förbundsordförande Anders Johansson (t.v.) tackar de avgående förbundskaptenerna, Nicolai Perdrup, Jimmy Palm och Sven-Olof Söderberg, för lång och trogen tjänst. Saknas gör vår avgående förbundskapten Jimmie Westlund.

Förbundsmötets sekreterare Sven-Olof Söderberg och förbundsmötesordförande Åsa Llinares Norlin från RF.

Madelen Malmros berättar om den sprudlande ungdomsaktiviteten i Gamla Boo Vattenskidclub.

Malin Westman tillsammans med Per Westman delar med sig av den högoktaniga verksamhet som bedrivs hos Käglorna.

Anette Önerud från Arena Vattnet.