SVWF förbundsmöte och förbundskonferens 2023 i Linköping!

SVWF förbundsmöte och förbundskonferens 2023 i Linköping!

Under den gångna helgen, 18 – 19 mars, har SVWF avhållit både den traditionella förbundskonferensen och det årliga förbundsmötet. På bilden: Årets Eldsjäl 2022 Micael Björk tillsammans med SVWF Ordförande, Anders Johansson.  

Årets konferens och förbundsmöte arrangerades av SVWF på Scandic Frimurarehotellet i Linköping och sammanlagt var vi cirka 25 personer som fysiskt deltog. Flera av utmärkelsemottagarna var närvarande via direktsänd videolänk.

Konferensen, som avhölls under lördagen samt fram till lunch på söndagen, inleddes med att Mikael Kempe, RF/SISU Östergötland föreläste om både folkbildning och lärgrupper samt också hur de olika RF/SISU distrikten runt om i Sverige har möjlighet att assistera i detta viktiga föreningsarbete. Konferensdeltagarna fick också i mindre grupper bland annat identifiera hur och på vilken nivå man idag nyttjar RF/SISU i sin verksamhet.

Kortfattat är en lärgrupp en verksamhetsform inom folkbildningen där föreningen önskar lära sig något nytt samt utvecklas tillsammans. Lärgruppen kan enkelt beskrivas som idrottsrörelsens studiecirkel.

Efter lördagens lunch presenterade Generalsekreterare Alice Andersson och undertecknad kortfattat förra årets höjdpunkter inklusive våra olika landslags fantastiska framgångar på en rad olika internationella mästerskap. Även budgeten för 2023 och det ekonomiska utfallet från 2022 presenterades och diskuterads. Under eftermiddagen genomfördes också grupparbeten och då bland annat runt engagemanget av vår tävlingsverksamhet och vilket ökat resursstöd våra föreningar skulle kunna behöva för att axla viktiga och större arrangemang/tävlingar.

Det diskuterades även hur det idag stora behovet av fler och nya domare och funktionärer ska lösas samt vikten av att ha ett standardiserat utbildningsmaterial som är likställt oavsett var i Sverige man anordnar funktionärsutbildningar.

Lördagens presentationer, föreläsningar och grupparbeten avslutades med gemensam middag och informella diskussioner.

Konferensen fortsatte under förmiddagen igår med att SVWF informerade om våra tre fokusmål för 2023 – 2024 (Rekrytera Fler, Behålla Fler och Internationellt Inflytande) innan Förbundsmötet 2023 inleddes efter gemensam lunch.

Förbundsmötet inleddes med att församlingen valde Per Törnquist till ordförande för mötet samt SVWF Generalsekreterare Alice Andersson till mötessekreterare och Harald Hermansson och Sven-Olof Söderberg till justerare. Förbundsmötet förflöt traditionsenligt på ett friktionsfritt vis då många frågetecken redan diskuteras och behandlats under den nyss avslutade konferensen. Direkt efter konferensen avtackades Lizette Svensson av vår förbundsordförande för sitt djupa engagemang som styrelsemedlem under flera år.

SVWFs nya styrelse ser efter det konstituerande styrelsemötet ut enligt nedan och den nya styrelsens första arbetsmöte kommer att äga rum 2023-03-28.

 • Anders Johansson, Förbundsordförande
 • Anders Olofsson, Vice ordförande
 • Stefan Lund, Kassör                             
 • Caroline Djupsjö, ledamot                                            
 • Malin Westman, ledamot
 • Sven-Olof Söderberg, ledamot
 • Maria Jalvemo, ledamot

Suppleanter 2023:                                               

 • Magnus Dahlström, suppleant-1
 • Urban Lyxell, suppleant-2                  
 • Peder Blomqvist, suppleant-3           

Valberedningen och dess bemanning för 2023 ser ut enligt nedan.

 • Harald Hermansson, Ordförande (Väst)
 • Bo Gunnarsson (Syd)
 • Odd Brådhe (Öst)
 • Helena Blomqvist (mellan)
 • Lina Lyxell (Nord)

Direkt efter förbundsmötet delades det ut diverse utmärkelser specificerade härunder. Att specifikt omnämnas är att den prestigefyllda utmärkelsen Årets Eldsjäl 2022 tilldelades Micael Björk.

Årets Manliga Åkare – Wakeboard: Albin Randow
Årets Kvinnliga Åkare – Wakeboard: Sonja Sjöström
Årets Manliga Åkare – Vattenskidor: Tim Törnquist
Årets Kvinnliga Åkare – Vattenskidor: Natasha Anderberg
Årets Komet – Wakeboard: Alfons Eliasson
Årets Komet – Vattenskidor: Märta Olsson
Årets Eldsjäl: Micael Björk

Undertecknad tillsammans med SVWF Generalsekreterare Alice Andersson vill återigen gratulera samtliga mottagare av ovan specificerade utmärkelser, tacka alla konferens- och förbundsmötesdeltagare för en konstruktiv helg och till sist önska den nya styrelsen och valberedningen Stort Lycka till under kommande period.

Micke
Michael Kjellander
Sportchef SVWF

Natasha Anderberg – Årets kvinnliga åkare 2022 Vattenskidor
Lizette Svensson avtackas för lång och trogen tjänst av vår ordförande Anders Johansson
Flera av utmärkelsemottagarna deltog digitalt
Fr. vänster: Anders Johansson, Per Törnquist och Alice Andersson i arbete under förbundsmötet
Mikael Kempe RF/SISU Östergötland