Anläggningsprojektet Arena Vattnet fortsätter att öppna dörrar

Anläggningsprojektet Arena Vattnet fortsätter att öppna dörrar

”Vi är verkligen med längst fram och utvecklar nya idéer för idrottsanläggningar.” berättar projektledaren för initiativet Arena Vattnet. ”Att projektet fokuserar på multifunktion, hållbarhet och tillgänglighet, och att vi dessutom genomför det som ett samarbete mellan flera olika vattenidrotter – det är många som tycker det är spännande.”

”Det ligger helt rätt just nu när frågan om anläggningar, och att över huvud taget hitta platser för klubbarna att vara, har hamnat i toppen på agendan.” fortsätter projektledaren Anette Önerud, som varit med sedan initiativet drogs i gång hösten 2021. ”Vi tror att ökad multifunktion kan vara svaret på resursbristen och göra vattensporterna mer relevanta i samhället. Genom att investera tillsammans, och bli fler som kan använda en plats, så blir det mer värdefullt och lättare att hålla en jämnhög nivå.”

Projektet Arena Vattnet har kartlagt vilka behov en klubb har för sin anläggning eller plats, och fångat upp goda exempel på lösningar som finns ute bland klubbarna. Projektet har också utvecklat mallar, koncept och metoder för framtidens anläggningar. Syftet är att ta fram ett praktiskt underlag för den som vill bygga nytt eller utveckla en anläggning. Både klubbar och kommuner ska kunna använda materialet för att få hjälp med tex. hur en lämplig brygga bör utformas, hur stort ett förråd bör vara, eller vilka detaljer du ska tänka på som gör en anläggning mer flexibel och tillgänglig.

Uppmuntrar klubbar till att våga ha en vision

”Mina bästa tips till en klubb som funderar på att bygga nytt är att våga sikta högt och ta fram en vision. Det är mer troligt att få gehör för en idé som engagerar, och som kan ge stora värden tillbaka till samhället. Om ni kan förmedla en övertygande bild av hur det kommer se ut, och vilken bra verksamhet ni kommer kunna erbjuda, då är det lättare att bevilja tillstånd och projektmedel, att hitta sponsorer och att få med er medlemmarna. Våga ha en vision.”

”De flesta vattensportklubbar äger och driver sin anläggning själva, men det kan vara tufft för en ideell klubb att ordna med tillstånd eller få ihop resurserna till investering. Många får verkligen kämpa.” berättar Anette, som träffat mer än 30-talet klubbar senaste året, och som gärna ger tips via telefon eller mail till den som vill. ”På några håll finns även exempel på kommuner som tar ansvar för att även vattenidrotter ska ha tillgång till bra anläggningar, på samma sätt som tex. en fotbollsklubb inte ska behöva anlägga och underhålla sin egen plan. Vi hoppas att det ska bli vanligare med kommunala sjösportsanläggningar, och att kommuner börjar se det stora värdet med att fler kan komma ut på vattnet.”

Prata mer om vattensportanläggningar

Att prata om vattensporternas anläggningar, och sprida medvetenhet till kommuner och inom idrottsrörelsen har varit ett viktigt arbete. Våra anläggningar, med bryggor, förråd och klubbhus, är lika viktiga som en idrottshall för en annan klubb. Vi behöver synas för att få bättre förutsättningar, och att få sitta med vid bordet där budgetar sätts eller inriktningsbeslut tas.

Nästa vecka (7-9 mars) medverkar Arena Vattnet på mässan Träffpunkt Idrott i Göteborg för att berätta om koncept och behov för framtidens multifunktionella vattensportanläggningar.  Du kan även träffa Anette i Riksidrottsförbundets monter för att prata mer.

Projektet, som är finansierat av medel från RF, kommer att fortsätta under hela 2023 och förhoppningsvis leverera både konkreta material och förändring genom påverkansarbete. Klubbar välkomnas att höra av sig till projektledare Anette Önerud med frågor och tips.

Kontakt: anette.onerud@svensksegling.se

Tel. 070-376 12 80

Läs mer om projektet: www.arenavattnet.se

Läs mer om mässan Träffpunkt idrott

Arena Vattnets checklista med tips för klubbar som vill starta ett anläggningsprojekt