SVWF erbjuder arrangörsarvoden för att arrangera SM 2023

Efter tilldelning av Svenskt Mästerskap 2023 ingås per automatik en överenskommelse mellan SVWF och lokal arrangörsförening. I denna överenskommelse åtar sig parterna olika ansvarsområden och ingår även ett samarbete.

Ett arrangörsarvode om SEK 20,000 utgår till var och en av de sex arrangörer som får sina officiella SM-ansökningar formellt godkända av SVWF under 2023.

Under sidan för tävlingsadministration hittar du och din förening även de specifika ansökningsformulären för respektive disciplinerna.