Glöm inte att ansöka om LOK-stöd – Deadline 25:e februari!

Glöm inte att ansöka om LOK-stöd – Deadline 25:e februari!

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till något av de specialidrottsförbund som tillhör Riksidrottsförbundet och som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet finns för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för statligt lokalt aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år (för funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns).

LOK-stödsansökan för hösten 2022 ska vara inne senast den 25 februari. Ansökan gör ni på er förenings Idrott Online-sida. De som har behörighet att skicka in er ansökan är de som är registrerade i Idrott Online som ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig firmatecknare.

Observera att RF gör kraftfulla reduktioner för ansökningar som inkommer efter utsatt deadline, 2023-02-25.

Läs mer om LOK-stöd HÄR.

Micke
Michael Kjellander
SVWF Sportchef