Fys-test och föreläsning för vår elit på Bosön!

Fys-test och föreläsning för vår elit på Bosön!

I förrgår avhölls vår fys-dag på Bosön under ledning av Pierre Styfberg, Tobias Elgh, Anna Laurell Nash och undertecknad. Som alltid blev det en mycket lyckad dag där 18 elitatleter från både wakeboard och vattenskidor deltog.

Årets test var helt identisk med den som våra främsta elitutövare genomförde för nästan exakt två år sedan och ger ett klart besked om deras styrka, snabbhet, spänst och kondition. De moment som var inkluderade var följande: Knäböj, Chins, Brutalbänk (hängande sit-ups), Bänkpress, Bänkdrag, 3 olika former av lodräta upphopp samt Cooper-testen (löpning inomhus på 200m bana). I tillägg mättes och vägdes alla deltagare noggrant. Samtliga testmoment genomfördes under förmiddagen följt av gemensam lunch.

Efter lunch följde en extremt uppskattad och intressant inspirationsföreläsning av dubbla världsmästarinnan i boxning, Anna Laurell Nash. Anna berättade bland annat om sin resa till toppen och vad som krävts av henne för att nå den absoluta världseliten inom sin idrott men också vad som krävts för en framgångsrik civil karriär. Vidare berättade hon hur hon hanterat motgångar, skador och hur det var att få sjukdomen struma och sedan komma tillbaka till elitidrotten.

Från disciplinen vattenskidor deltog: Tim Törnquist, Simon Aldman, Leo Cederquist, Viktor Råström, Noa Johansson, Alice Nordenhed, Nellie Eklund och Linn Nilsson

Från disciplinen wakeboard deltog: Albin Randow, Hugo Randow, Melanie Staaf, Matilda Söderberg, Kevin Jönsson, David Eriksson, Jacob Nordenhed, Sebastian Framdahl, Calle Kilholm och Albin Bergenek

Med de presterade testresultaten i hand kan både jag och våra förbundskaptener ännu en gång konstatera att flera av våra utövare är i riktigt god fysisk form men som alltid finns det naturligtvis utrymme till förbättring. Detaljerade och individuella testresultat kommer att tillsändas var och en av deltagarna.

På plats på Bosön för att noggrant följa våra utövare var även följande förbundskaptener, Jimmy Palm (Wake kabel), Sven-Olof Söderberg (Wake båt), Johan Thyr (VSK) och Mikael Aldman (VSK).

Samtliga bilder är tagna av undertecknad på Bosön 2021-11-27.

Avslutningsvis vill jag återigen varmt tacka Pierre, Tobias, Anna, samtliga utövare och förbundskaptener för ännu en motiverande och givande samling på Bosön.

Micke
Michael Kjellander
Sportchef SVWF