Barfotasverige behöver DIG!

Barfotasverige behöver DIG!
Nu är det dags att ta ett riktigt omtag i vår Barfotakommittee. Därmed kommer här en öppen inbjudan till ett digitalt TEAMS-möte den 28 mars klockan 19:00.

Huvudtemat för mötet är hur vi från och med nu organiserar, driver och utvecklar svensk barfotaåkning framåt. Inom Barfotakommitteen finns även ett par olika och specifika ansvarsområden som formellt behöver tillsättas av engagerade personer.

Utöver den härunder mycket enkla och korta befattningsbeskrivningen över de spännande och vakanta positionerna så kommer du att vara djupt delaktig på alla plan med allt som iscensätts, genomförs och utvärderas inom svensk barfotaidrott!

Barfotakommitténs olika befattningar:

 • Ordförande Barfotakommittén. Öppen

Uppdrag: Se till att arbetet flyter på. Sammankallande till möten.

 • Representant i SVWF styrelse. Tillsatt, Anders Olofsson

Uppdrag: Representera Barfotakommittén i förbundsstyrelsen.

 • Representant IWWF E&A. Tillsatt, Peter Norberg

Uppdrag: Representera SVWF och svensk barfotaidrott internationellt i IWWF E&A.

 • Utbildningsansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört olika utbildningar, relevanta för disciplinen.

 • Träningsansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört träningsläger för olika målgrupper.

 • Parasportansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört verksamhet för målgruppen, Parautövare.
 

 • Barn- och Ungdomsansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört verksamhet riktat mot Barn och Ungdomar.

 • Vuxenansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört verksamhet riktat mot vuxna.

 • Elitansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara och se till att det blir genomfört verksamhet riktat mot vår elit.

 • Tävlingsansvarig. Öppen

Uppdrag: Ansvara för tävlingskalender, EMS samt assistera våra arrangörer, dvs våra föreningar, med administrativ hjälp i förbindelse med att arrangera tävlingar.

 • Förbundskapten. Öppen

Uppdrag: Ansvarig för att ta fram underlag och assistera kommitteen vid uttagning av landslag till internationella mästerskapstävlingar. Fysiskt resa med samt ansvara för våra landslag i enlighet med SVWF Elit- & Utvecklingsplan. Detta inkluderar bland annat även kontinuerlig kontakt med landslags åkare samt potentiella landslags åkare.

Inför mötet den 28 mars – Fundera på hur Du önskar vara delaktig samt vilken roll Du kan tänka Dig! Tillsammans bygger vi nu en ny kommittee fylld med positiv energi och kompetens till gagn för all organiserad barfotaidrott i Sverige!

Maila Peter Norberg för inloggning till mötet, peter.norberg@svwf.se


Varmt Välkomna,

SVWF Barfotakommittee Peter Norberg & Anders Olofsson samt SVWF Sportchef Michael Kjellander