Ansökan till utvecklingsstöden är öppen

På förbundsmötet 2021 beslutades att förbundet skulle budgetera extra utvecklingsstöd för verksamheten att söka. Ansökan är nu öppen och vi ser fram emot att ta emot alla fina initiativ ut i klubbar och distrikt.

Under 2021 kommer det finnas fyra stöd att söka:

Utvecklingsstöd barnidrott – föreningar
Utvecklingsstöd paraidrott – föreningar
Stöd till lägerverksamhet för ungdomar – SDF
Utvecklingsstöd SM mindre verksamheter

Mer information om respektive stöd hittar ni under fliken Ekonomiskt stöd> Utvecklingsstöd