Arena Vattnet

Arena Vattnet

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet går samman med segling, kanot, rodd, issegling och Swemo för att ge bättre förutsättningar för idrotter med vattnet som arena.

Verkligheten för idrotter som är verksamma vid och på vattnet skiljer sig idag mycket från de sporter som utövas i en kommundriven inomhushall. Avsaknad av rinnande vatten, små förråd som dubblar som omklädningsrum och markavtal som gör det svårt eller omöjligt att göra standardhöjande investeringar för medlemmarna är en verklighet som många av SVWFs föreningar kan känna igen sig i.

Projektet Arena Vattnet jobbar för att vi i framtiden ska ha multifunktionella anläggningar för vattensport. Vattennära idrott är ett av många fantastiska sätt att komma ut i naturen och nyttja den svenska allemansrätten. Genom ge föreningar med denna typ av verksamhet stöd att på bästa sätt utforma sin anläggning på ett hållbart och multifunktionellt sätt skapar vi också förutsättningar för fler svenskar att spendera sin fritid i rörelse på vattnet.

– Vi har under de senaste åren fått se ett antal föreningar behöva lägga ner sin verksamhet efter plötsliga besked om att de inte längre har tillgång till sin anläggning. Genom att nu samverka med andra förbund som också är verksamma på och runt de svenska vattnen hoppas vi i framtiden kunna erbjuda bättre stöd till våra nuvarande och blivande föreningar i anläggningsfrågan.

Enkätundersökning om våra föreningars anläggningar

För att bättre kartlägga våra föreningars behov av stöd genom projektet har vi i skickat ut en enkät till våra föreningars ordföranden. Ju fler som svarar på enkäten ju bättre underlag har vi för att bra stöttning framåt.

Syftet med denna undersökning är dels att skapa en helhetsbild som kan användas idrottspolitiskt, vid exempelvis diskussioner med Riksidrottsförbundet och kommuner. Där är det viktigt att visa på hur bra verksamhet och i många fall fina anläggningar vi har inom vattensporterna, men också att även de idrottsanläggningar som inte har fyra hörn är i behov av stöd för att kunna fortsätta bedriva sin verksamhet. Dels ämnar vi också att arbeta lite mer proaktivt med att försvara våra anläggningar för vattensporter och här hoppas vi att era svar ska kunna hjälpa oss att se och visa upp både styrkor och behov i de befintliga anläggningarna, men även möjligheter och förslag för framtida lösningar.
Om enkäten
Enkäten är uppdelad i åtta korta avsnitt med 2–4 frågor inom varje område. Se en beskrivning av enkäten på nästa sida. Ni som redan svarat på enkäten kan bortse från detta utskick.
Resultatet kommer att analyseras och hanteras av projektledaren för Arena Vattnet på Svenska Seglarförbundets kansli. Sammanställningen kommer att användas i samarbeten mellan idrotterna, samt för att utveckla koncept och stöd för klubbar, distrikt, kommuner, Riksidrottsförbundet och andra berörda parter. Personuppgifter (fråga 1) kommer endast att hanteras av projektledaren.
Adressen till enkäten är https://sv.surveymonkey.com/r/QWXZMV6. Vi uppmuntrar er att enbart svara en person per förening.

Vi vill tacka på förhand för att ni tar er tid att delge oss information om er klubbs anläggning och verksamhet. Det är av stort värde för vårt fortsatta arbete med att säkra vattensporternas framtid.