Arena Vattnet

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet går samman med segling, kanot, rodd, issegling och Swemo för att ge bättre förutsättningar för idrotter med vattnet som arena.

Verkligheten för idrotter som är verksamma vid och på vattnet skiljer sig idag mycket från de sporter som utövas i en kommundriven inomhushall. Avsaknad av rinnande vatten, små förråd som dubblar som omklädningsrum och markavtal som gör det svårt eller omöjligt att göra standardhöjande investeringar för medlemmarna är en verklighet som många av SVWFs föreningar kan känna igen sig i.

Projektet Arena Vattnet jobbar för att vi i framtiden ska ha multifunktionella anläggningar för vattensport. Vattennära idrott är ett av många fantastiska sätt att komma ut i naturen och nyttja den svenska allemansrätten. Genom ge föreningar med denna typ av verksamhet stöd att på bästa sätt utforma sin anläggning på ett hållbart och multifunktionellt sätt skapar vi också förutsättningar för fler svenskar att spendera sin fritid i rörelse på vattnet.

– Vi har under de senaste åren fått se ett antal föreningar behöva lägga ner sin verksamhet efter plötsliga besked om att de inte längre har tillgång till sin anläggning. Genom att nu samverka med andra förbund som också är verksamma på och runt de svenska vattnen hoppas vi i framtiden kunna erbjuda bättre stöd till våra nuvarande och blivande föreningar i anläggningsfrågan.

Projektet startades efter att frågan om anläggningar uppmärksammats på flera håll inom olika vattensporter, och det har blivit tydligt att även olika idrotter kan ha gemensamma utmaningar och frågor. Det handlar bland annat om regler och lagar som berör oss, såsom miljö och rätten till en plats att bedriva sin verksamhet på, men även möjligheten för en förening att äga och själva förvalta och bestämma över sin anläggning och sin utrustning. Många klubbar bedriver sin verksamhet på för kommunen attraktiv mark och här behöver vi tillsammans rusta oss för att kunna behålla idrottsplatser vid och på vattnet, och i vissa fall skapa möjlighet för våra idrotter att få tillgång till vattnet och bra anläggningar på nya platser.

Ni hittar mer information om projektet, inspirationsmaterial och praktiska tips på arenavattnet.se. För frågor om projektet om stöttning till er förening, kontakta kansliet.