Fys-test och föreläsning för landslagen på Bosön!

Fys-test och föreläsning för landslagen på Bosön!

I förrgår arrangerade SVWF sin årliga fys-dag på Bosön för sina olika landslag. Även denna gång blev det en mycket lyckad dag med 21 elitatleter från disciplinerna wakeboard, PARA-wakeboard och vattenskidor.

Årets fys-dag genomfördes under ledning av Anna Bjerkefors, docent idrottsvetenskap och sjukgymnast, Christoffer Sundqvist, MSc idrottsvetenskap och BSc i både idrottsmedicin och idrottspsykologi, Thomas Lindberg, sjukgymnast, testledare och forskare, Louise Jannering, dubbel Paralympics medaljör samt undertecknad.

Årets test bestod i mångt och mycket av samma moment som under våra tidigare tester, dock i ett mer moderniserat format. Det enda som var exakt samma som under föregående år var de olika formerna av lodräta upphopp där hopphöjden fastställdes genom att elektroniskt mäta tiden i luften för varje hopp. Nytt för i år var att momenten Brutalbänk och Chins utgick och inkluderingen av de båda momenten Gripen och Sprint.

I testmomentet Gripen mättes atleternas greppstyrka med en handgreppsdynamometer och i Sprintmomentet mättes våra elitidrottares maximala löpstighet. Detta gjordes genom löpning på bana med tidtagning via fotoceller 6 ggr under 30 meter. Även den traditionella Cooper-testen, för att fastställa våra atleters kondition, hade moderniserats där 10 fotoceller ställdes upp runt den 200m långa löparbanan. Varje gång en atlet passerade en fotocell fick han/hon antingen en grön eller röd ljussignal.
Vid start hade alla 9 sekunder till sitt förfogande för att under denna tid förflytta sig de tjugo metrarna mellan varje fotocell. Denna tid krymptes succesivt en gång varje minut under hela testen. När så inte löparen hann fram till nästa ”station” fick han/hon kliva av. Ett otroligt tufft men motiverande test som kom att piska fram det bästa hos varje deltagare!

Den röda tråden i momenten Knäböj, Bänkpress och Bänkdrag var att själva hastigheten, räknat i meter per sekund, uppmättes för att genom en dalande hastighet (med ökad belastning) kunna beräkna varje atlets maxnivå. I exempelvis knäböjsmomentet har det sedan tidigare och vid omfattande studier kunnat fastställas att hastigheten vid ett max-lyft är 0,3 m/s. Under vårt test gjordes flera olika mätningar där belastningen succesivt ökades med 20kg inför varje ny mätning. Detta tills att hastigheten i varje lyft dalat till 0,5–0,6 m/s. Med de olika mätningarna kommer nu testteamet att arbeta vidare med de insamlade värdena och sammanställa de olika resultaten för varje atlet.

Direkt efter lunch och mellan de olika testerna hade vi även privilegiet att lyssna på en mycket uppskattad och intressant föreläsning av dubbla Paralympics medaljören i tandem paracykel, Louise Jannering. Hon berättade bland annat om sin resa till toppen och vad som krävts av henne för att nå den absoluta världseliten inom sin idrott. Tack Louise för en riktigt bra föreläsning.

Från disciplinen vattenskidor deltog: Sandra Gustafsson, Felix Blomqvist, Jakob Bogne, Simon Aldman, Leo Cederquist, Linn Nilsson, Märta Olsson och Elsa Bergsgård
 
Från disciplinen wakeboard deltog: Albin Randow, Hugo Randow, Melanie Staaf, Matilda Söderberg, Sonja Sjöström, Kevin Jönsson, David Eriksson, Jacob Nordenhed, Calle Kilholm, Albin Bergenek, Adam Linders och Linus Samuelsson

Otroligt inspirerande var även att Alexander Helander från disciplinen PARA Wakeboard deltog på denna fys-dag. Alex genomförde flera av de samma moment (Gripen, Bänkdrag och Bänkpress) som övriga deltagare men hade också ett speciellt individuellt upplägg med Anna.

På plats på Bosön för att noggrant följa våra utövare var även följande förbundskaptener, Jimmy Palm (Wake kabel), Sven-Olof Söderberg (Wake båt), Johan Thyr (VSK) och Jan Bogne (VSK).

Detaljerade och individuella testresultat kommer nu att fastställas. Deltagande förbundskaptener och undertecknad kommer även att tillsammans med testteamet på Bosön att utvärdera detta nya testformat.

Samtliga bilder är tagna av undertecknad på Bosön 2022-11-26.

Avslutningsvis vill jag återigen varmt tacka Anna, Christoffer, Thomas, Louise, samtliga utövare och förbundskaptener för ännu en motiverande och givande samling på Bosön.

Micke
Michael Kjellander
Sportchef SVWF