SVWF arrangerar Uppstartskonferens 2023 i Göteborg!

SVWF arrangerar Uppstartskonferens 2023 i Göteborg!

Igår arrangerade SVWF en inspirerande uppstartskonferens på Hotel Scandic Crown i Göteborg där både 2022 sammanfattades men där huvudfokus var på allt SVWF önskar genomföra under 2023 och framåt.

Konferensen var riktad mot förbundets olika kommittémedlemmar, representanter från våra fem specialdistriktsförbund, styrelsemedlemmar, valberedning och förbundskaptener. Dagen inleddes med att undertecknad tillsammans med Generalsekreterare Alice Andersson presenterade en sammanfattning av det gångna året med bland annat allt som skett och gjorts, från olika ekonomiska stöd, genomförda projekt och samlingar till våra olika landslags fantastiska prestationer på en rad olika internationella mästerskap runt om i världen.

Därefter fick de drygt 20 konferensdeltagarna lyssna på Anette Önerud, projektledare för Arena Vattnet. Projektet Arena Vattnet är ett samarbete mellan flera svenska idrottsförbund där numera även vårt förbund ingår och som självklart stöds av Riksidrottsförbundet (RF). Projektet inleddes under 2021 med ett förstudie-projekt och har fortsatt under 2022 med en kartläggning och analys av vattensporternas behov, möjliga samarbeten och spännande idéer runt framtidens anläggningar. Förutom SVWF ingår följande andra förbund i detta projekt, kanot, segling, issegling, rodd och motorsport på vatten.

Efter den gemensamma lunchen presenterade styrelsen både de satta verksamhetsmålen och sitt första utkast till budget 2023. Eftermiddagen var fylld av både konstruktiva samtal och grupparbeten som genomsyrades av både engagemang och delaktighet i planeringen av 2023 års verksamhet.

I tillägg till diskussioner om budgeten diskuterades och arbetade grupperna även med arvodespolicyn, olika utvecklingssatsningar samt domar- och funktionärsutbildningar.

En innehållsrik, motiverande och inspirerande konferens som avslutades med gemensam middag.

Jag tillsammans med min kollega Alice önskar tacka samtliga deltagare för en mycket konstruktiv dag med mycket engagemang och energi.

Micke
Michael Kjellander
SVWF Sportchef