Vällyckad Wakeboardkonferens i Jönköping!

Vällyckad Wakeboardkonferens i Jönköping!

Svenska Vattenskid- & Wakeboardförbundet har under den gångna helgen arrangerat en mycket lyckad och uppskattad konferens specifikt för de medlemsföreningar som bedriver wakeboardverksamhet på sina anläggningar.

Sammanlagt deltog 33 personer från 16 unika föreningar och konferensen inleddes igår med att undertecknad tillsammans med Generalsekreterare Alice Andersson informerade om hur vårt förbund är strukturerat och organiserat, vad som är på gång samt hur anställda, kommittéer och styrelsen arbetar och fungerar. Deltagarna fick även information om bland annat de två olika tävlingslicenserna som finns, försäkringar, tävlingsadministration och tävlingsavgifter, bidrag och ekonomiskt stöd, förbundets vision inför kommande år, Riksidrottsförbundets Strategi 2025 mm.mm.

Konferensdeltagarna fick sedan lyssna på Harald Hermansson, ordförande i SVWF valberedning, som bland annat informerade om det viktiga arbete som pågår där. Förbundskapten Jimmy Palm berättade därefter lite om arbetet med vårt wakeboardlandslag och presenterade bland annat information om både uttagning till bruttogruppen och hur uttagning till diverse mästerskap fungerar.

Efter detta var det dags för kärnaktiviteten i denna konferens och deltagarna delades in i 5 olika arbetsgrupper med en wakeboardkommittémedlem som moderator i varje grupp. Det övergripande temat var, Hur får vi ett ännu starkare wakeboard-Sverige och hur kan vi alla arbeta så vi blir ännu fler som bedriver organiserad wakeboardaktivitet. Många bra tankar framkom runt både behovet av olika utbildningar samt förlag om hur vi kan öka säkerheten på våra anläggningar. En rad bra idéer diskuterades även runt både tillgängligheten på anläggningarna och olika tävlingsformat, från enkla klubbtävlingar till tävlingar på SWPT-nivå. Bland annat presenterades även många goda funderingar runt både marknadsföring av sporten och behovet av olika kommunikationskanaler.

Lördagens sista organiserade aktivitet bestod av en riktigt rolig men stundtals också utmanande teambuilding-aktivitet där de fem arbetsgrupperna tävlade mot varandra genom att utföra olika uppdrag, utomhus och runt om i Jönköpings stadskärna. Aktiviteten levererades av Ulf Kempe och Action Event AB. Ulf är även en av de drivande krafterna i Jönköpings Kabelpark och var själv också konferensdeltagare. Gemensam middag inmundigades därefter på konferenshotellet, John Bauer Hotel.

Dagens gemensamma arbetspass bestod i att summera upp gruppernas goda tankar, funderingar och förslag samt diskutera dessa innan konferensen avslutades med gemensam lunch.

Avslutningsvis önskar jag speciellt tacka både Sven-Olof Söderberg och Nicolai Perdrup som planerat och organiserat denna konferens. Stort tack också till samtliga konferensdeltagare för två riktigt energivande dagar fyllda med mycket framtidsoptimism.

Micke
Michael Kjellander
SVWF Sportchef