Sök utvecklingsstöd för din förening

Sök utvecklingsstöd för din förening

Det finns medel kvar att söka av 2021 års utvecklings- och projektstöd för föreningar. Ni hittar dem i Idrottsmedelsmodulen på IdrottOnline. Samtliga stöd är ansökningsbara fram till 31 oktober.

Utvecklingsstöd barnidrott vinter

Det finns medel kvar för våra föreningar att söka till utveckling av sin barn- och ungdomsverksamhet.

Under våren öppnade vi upp för våra föreningar att via oss söka extra idrottsmedel för sin barn- och ungdomsverksamhet, då med huvudfokus på barn och nybörjarverksamhet. Då det finns medel kvar gör vi nu inför vintern en återlansering för att ni i förening ska få utökade möjligheter att utveckla er barn- och ungdomsidrott.

Den del av stödet som är sökbart är Utvecklingsstöd barnidrott vinter. Notera att ansökningar till Utvecklingsstöd barnidrott sommar inte kommer behandlas.

Projektstöd IF 2020/2021

Sista rycket på RFs projektstöd till idrottsföreningar.

Projektet är sökbart med två olika inriktningar: Projekttyp 1, ungdom syftar till att få fler ungdomar att stanna kvar i föreningen och den organiserade idrotten. Projekttyp 2, ledare är sökbart för utbildning av barn- och ungdomsledare.

För att ansökan ska godkännas måste det falla inom ramarna för den valda inriktningen. Ansökan måste vara förbundet tillhanda senast den 31 oktober 2021.

Utvecklingsstöd paraidrott

Även för kompetensutveckling inom paraidrott finns det medel kvar att söka, och vi har återöppnat ansökningsperioden.

Stödet är tillgängligt att söka både för föreningar som vill göra en riktad satsning att för prova-på-verksamhet, och för föreningar som vill utveckla sina ledare att få bättre kunskap om idrott med funktionsnedsättning.

Även om ni inte känner till någon i er förening idag som har funktionsnedsättning behöver inte det vara ett hinder för att utvecklas och kunna ta emot alla, vilka förutsättningar era potentiella medlemmar än har. Det är inte heller alla funktionsnedsättningar som syns. Kanske har ni redan idag någon medlem som skulle dra nytta av att ledarna har bättre förståelse för olika diagnoser och funktionsnedsättningar vid organiserandet av träning.

För mer information om stöden och deras kriterier, se fliken Ekonomiskt stöd eller läs mer här