Med anledning av dokumentären På djupt vatten

Med anledning av dokumentären På djupt vatten
Verksamheten kring Riksidrottsgymnasiet för vattenskidor och wakeboard i Fagersta har igen blivit ett aktuellt ämnet efter att SVTs dokumentär om ärendet publicerades.

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet ställer sig positiv till att SVT granskar idrotten, och lyfter upp sådant i ljuset som annars för den stora massan skulle gått obemärkt förbi. Den dokumentär SVT har gjort ger en glimt av vad som hänt på RIG, och hur SVWF hanterat vissa av de ärende som inkommit. Däremot ger dokumentären inte tittaren en fullskalig bild av allt som rört RIG-verksamheten hos förbundet genom åren. Förbundet ställer sig därför starkt emot alla former av personangrepp eller öppna spekulationer från våra medlemmar.

Precis som Björn Eriksson lyfte i intervjun i SVTs Morgonstudie, så såg SVWF i kartläggning av den egna verksamheten att det funnits en utmaning i att få till oss information om vad som försiggått kring RIGet. Att i tid få information om missförhållanden och bryta tystnadskulturer är en utmaning vi inte är ensamma om, och för den som är intresserad finns en FoU rapport från RF på ämnet som släpptes i januari i år. SVWF ser alvarligt på denna brist inom det egna förbundet, och driver ett pågående arbete för att förbättra hantering av inkomna ärenden och säkerställa trygga och tydliga kontaktvägar till förbundet.

SVWF är tacksamma för alla er som efter nedläggningen hört av sig till oss, eller varit i kontakt med SVT, och berättat om era erfarenheter från RIG – oavsett om er upplevelse var positiv eller negativ. Det har gett oss en bekräftelse på att det var rätt att ställa sig bakom NVUs beslut att lägga ned utbildningen. Hade SVWF tidigare haft denna nivå av insikt i den kultur som fanns kring RIG i Fagersta, hade vi kunnat minska antalet av våra åkare som farit illa medans de varit elever på utbildningen.

Artikel om NVUs beslut om nedläggning publicerad 7 augusti 2020

Information från förbundet följande nedläggningen publicerad 13 augusti 2020

SVWFs kartläggning av den egna verksamheten publicerad 18 september 2020

SVWF jobbar för trygga idrottsmiljöer publicerad 31 maj 2021

På djupt vatten – riksidrottsgymnasiet som försvann publicerad 6 juni 2021

Morgonstudion med Björn Eriksson publicerad 7 juni 2021

Svenska Vattenskid- och Wakeboardförbundet står för en trygg idrott för samtliga av våra medlemmar: män och kvinnor, barn och vuxna, oavsett disciplin, bakgrund eller sexuell läggning. Det är därför viktigt att vi alla aktivt bedriver vår verksamhet utifrån idrottens värdegrund, att man säger ifrån när något inte verkar rätt, och att man som ledare tar sitt ansvar och följer upp berättelser om missförhållanden.

Vill du i förening få bättre förståelse för hur man inom SVWF och idrottsrörelsen bör hantera ärenden som rör sexuella övergrepp, trakasserier och mobbing? Hör av er till kansliet eller er idrottskonsulent på RF-SISU, så vägleder vi er framåt.