Fem frågor till SVWFs generalsekreterare om återstartstödet

Fem frågor till SVWFs generalsekreterare om återstartstödet

Strax lättade restriktioner och förbundet har redan fått ihop en stor konferens för alla medlemmar. Vi satte oss ner en stund och frågade vår generalsekreterare om vad som är tanken med konferensen och var initiativet till den kommer ifrån.

Att coronapandemin tagit hårt på idrotten är det ingen som missat. Riksidrottsförbundet har jobbat hårt mot regeringen för att få fram stöd till idrotten för att även civilsamhället ska överleva de utmanande år som har varit. Flera idrottsförbund har gått på knäna men SVWF har i statistiken klarat sig förhållandevis bra. Nu har RF delat ut ”återstartsstöd” till sina specialidrottsförbund, vad är återstartsstödet till för? Och hur såg SVWFs ansökan om stödet ut?
SVWF har inte ansökt om stödet, utan RF har fördelat medlen utifrån de olika behov RF ser att vart SF har. SVWFs föreningar har kunnat upprätthålla mycket aktivitet, vilket har gjort att vi fått mindre medel än exempelvis kampsport som i vissa perioder inte kunnat träna alls. Däremot har vi under pandemin haft det svårt med fysiska träffar för förbundsarbete, och det är det vi fått medel från RF för att återstarta.”

Hur ser du att stödet kommer gynna förbundet?
Vi ser att en sak som minskat under pandemin är de fysiska mötena och därmed samtalet i stort – vi ser att det är lättare att misstolka när man inte möter personerna öga mot öga och att det är svårare att få en samsyn. Genom att få ökade medel till fysiska träffar kan stödet gynna förbundet genom bättre möten i arbetsgrupper eller på konferenser.”

Är det bara konferensen som återstartstödet kommer gå till?
Nej, det är bara en del av stödet som går till The Wave. Andra delar vi behöver satsa på är att hjälpa våra elitidrottare få upp sin glöd igen efter två mycket osäkra säsonger med framflyttade eller uteblivna mästerskap. Vi ser att det finns en risk att pandemin ökat klyftorna mellan könen i såväl tävlande som deltagande i våra demokratiska processer. Det behövs därför fler påföljande insatser för att se till att vi blir ett jämställt förbund såväl på tävlingar som i beslutsfattande rum.

Vilka fler insatser planerar ni göra med stödet?
Vi ska genomföra fler aktiviteter, men allt är inte färdigplanerat ännu. Det var först i slutet av augusti vi fick besked om vår del av återstartstödet, så vi har jobbat intensivt med The Wave för att komma i gång och lagt förslag på aktiviteter för våra landslag. Övriga aktiviteter kommer att planeras löpande och vi har tid på oss att göra genomtänkta projekt då vi kan använda stödet fram till och med våren 2022.”

Återstartstödet är regeringens ökade bidrag till idrotten för att komma i gång igen efter pandemin. I år var det 220 miljoner kronor som sköts till extra och fördelades bland Riksidrottsförbundets medlemsförbund. I den höstbudget regeringen nu presenterat ligger ett förslag på nästan dubbla den summan för nästkommande år. ”Det ser vi kan gynna oss, även om vi idag inte vet hur mycket medel vi kan komma att få av RF.” Det är därför troligt att SVWF kommer kunna fortsätta med återstartsaktiviteter även under 2022, och förbundets Off-Season Kicker: The Wave är tänkt att bli startskottet för de ökade extrainsatserna. ”Så anmäl er till The Wave senast på söndag!”