SVWF Förbundsmöte 2022

SVWF Förbundsmöte 2022

SVWF förbundsmöte 2022, för verksamhetsåret 2021, kommer att avhållas i Stockholm söndagen den 27 mars, 2022.

Traditionsenligt och i direkt anslutning till förbundsmötet kommer det även att arrangeras en klubbkonferens 2022-03-26 och 2022-03-27. Mer och detaljerad information löpande om både konferens och förbundsmöte.