Glöm inte ansöka om LOK-stöd för våren och sommarens aktiviteter!

Glöm inte ansöka om LOK-stöd för våren och sommarens aktiviteter!

LOK-stöd kan sökas av varje idrottsförening, ansluten till SVWF som bedriver verksamhet för deltagare i åldern 7–25 år. LOK-stödet existerar för att stödja föreningsdriven barn- och ungdomsidrott.

Förkortningen LOK står för Statligt Lokalt Aktivitetsstöd och avser att stödja idrottslig föreningsverksamhet för barn och ungdomar mellan 7 och 25 år. För funktionsnedsatta deltagare finns ingen övre åldersgräns. Deadline för ansökan som avser våren och sommarens aktiviteter är 2021-08-25.

Ansökan görs på föreningens egen Idrott Online websida. I och med att samtliga aktiviteter måste närvaro registreras digitalt så förs föreningens siffror över till ansökan per automatik. Det enda ni då behöver göra är att öppna ansökan och skicka in den.

Läs mer om LOK-stödet HÄR

Micke
Michael Kjellander
SVWF Sportchef