Vattenskidåkning är en idrott där utövaren med hjälp av motorbåt och lina dras på skidor över öppet vatten. Det förkommer även åkning där åkaren använder sig av ett system som kan liknas vid en skidlift i en skidbacke, kabelåkning. Oavsett om åkning sker bakom båt eller bakom kabel så dras utövaren snabbt över vattnet så att skidorna (skidan) planar. Med två skidor behövs en hastighet av minst 25 km/h och med en skida minst 35 km/h. I vattenskidor finns grenarna hopp, slalom och trick. Resultaten i dessa kan även räknas samman till en kombination.

Slalom: Utövarna åker i en slalombana som alltid består av 6 rundningsbojar, en ingångs- & utgångsport och som alltid är 259m lång. Båten körs i en rak linje mittemellan bojarna (3 på var sida) och håller alltid en konstant hastighet som höjs i 3 km/h intervaller tills att man uppnår maximalt 58 km/h för herrar & 55 km/h för damer. Då utövaren passerat både ingångs- & utgångsport samt rundat samtliga 6 bojar på max hastigheten kortas linan i förutbestämda intervaller. Det gäller således att runda så många bojar som möjligt med kortast lina. Båtens hastighets intervaller, linans förutbestämda olika längder och banans utformning är desamma världen över.

Trick: Utövaren har 40 sekunder (2 x 20 sek) på sig att utföra så många och svåra trick som möjligt. Alla trick har ett förutbestämt poängvärde och man får endast tillgodoräkna sig poäng för samma trick en gång. Utövarens åkning bedöms av 5 domare som fastslår om åkaren har, eller inte har, utfört tricket på korrekt vis. Trick på en skida ger ungefär dubbelt så många poäng som samma trick utfört på två skidor. Volter och trick där utövaren åker med foten i linan i stället för att hålla handtaget med händerna ger höga poäng.

Hopp: I denna disciplin gäller det att hoppa så långt som möjligt. Det finns inga stilpoäng som ändrar resultatet utan den hoppare som hoppar längst vinner. Åkytan på hopprampen är alltid 6,80m men damer och herrar har olika hopphöjder där hopprampen justeras mellan 1,50m & 1,80m. Dragbåten går parallellt med själva rampen, som är belägen på vänster sida av båten, med en konstant max hastighet av 57 km/h för herrar och 54 km/h för damer. För att skaffa sig högsta möjliga hastighet och på så vis hoppa så långt som möjligt tar utövaren sats från båtens högra sida och accelererar in mot rampen. Fart och avstamp är de två viktigaste ingredienserna till ett långt hopp.

Kombinerat: Det är brukligt att det vid stora mästerskap (SM, NM, EM & VM) koras en vinnare i kombinerat. Här gäller det att prestera så bra resultat som möjligt i alla de tre disciplinerna för att på så sätt erövra så många kombinationspoäng som möjligt. Varje resultat, i varje disciplin, motsvarar en viss poäng i det specifika poängsystemet som används för tilldelning av poäng. Detta system kan tyvärr upplevas som krångligt även för erfarna tävlingsåkare.