Inom SVWF finns det fyra verksamhetsområden som är direkt kopplade till Riksidrottsförbundets verksamhetsområden. För varje verksamhetsområde har det från varje disciplinkommitté tillsatts en kontaktperson för att underlätta kommunikationen och kontaktvägarna inom SVWF. De fyra verksamhetsområdena är följande, Barn & Ungdom, Elit, PARA och Vuxen. För att kontakta någon av nedan tillsatta personer via email gör du så genom att skicka ditt meddelande till, förnamn.efternamn@svwf.se

Barn & Ungdomsansvariga 2021:  Magnus Dahlström, Mattias Svärdén och Peter Norberg

Elitidrottsansvariga 2021: Anders Olofsson, Johan Thyr och Nicolai Perdrup

Parasportansvariga 2021: Anders Olofsson, Daniel Ralphen och Elsie Antonsson

Vuxenidrottsansvariga 2021: Anders Olofsson, Jimmy Palm och Malte Gustafsson