Svenska Vattenskid och Wakeboardförbundet jobbar ständigt efter de riktlinjer och policys som RF har antagit. Några av de viktiga ämnena finns det mer information om i menyn till vänster.

Mer information om olika policys och riktlinjer finns på RF´s sida, och i förekommande fall på IWWF och IWWF Europas´s sidor.